Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla olevat kysymykset on suunnattu opettajalle mutta vastaava tehdään myös opiskelijoille.
Useimmissa vastausvaihtoehdot 5 vaihtoehdon skaalana. Lopussa on avoin vastauskenttä.

Heidin kommentti: aika monessakin kohtaa täytynee olla avoin vastaus -kenttä.
Hannan kommentit

Opettajille

A. TAUSTATIEDOT
01. sukupuoli

02. ikä

03. työnkuva (opiskelijan lomakkeeseen tähän: Amm. perustutkinnon opiskelija a) peruskoulupohjainen b) yo-pohjainen)

04. Toimitko (oletko toiminut) itse yrittäjänä päätyön ohella?

04. Miksi osallistuit Hyvä Yritys -hankkeeseen
- oli pakollista / esimiehen määräyksestä (vai kumpi?)
- halusin kokeilla uutta oppimisympäristöä
toinen henkilö suositteli hanketta

05. Oppiaine, jota opetat

00. Hankkeessa kaksi opiskelijaryhmää. Tämä ryhmä oli a) peruskoulupohjainen b) yo-pohjainen 

06. Opiskelijaryhmän koko oli

07. Oletko jo aiemmin tutustunut web 2.0 työkaluihin , kuten wiki, blogi, sosiaaliset kirjanmerkit ?

B. SECOND LIFE  JA MUUT TYÖVÄLINEET - KÄYTTÖ JA TUKI

08. Olitko jo tutustunut Second Lifeen ennen hankkeeseen osallistumista?

09. Miten perehdyit Second Lifeen (esim. itsenäisesti kokeillen / hankkeen toimijoiden pitämissä perehdytyksissä / kollegan avustuksella / perehtyminen jäi vähäiseksi ?

10. Miten opiskelijoitasi perehdytettiin Second Lifeen? (esim. itsenäisesti kokeillen / he oppivat toinen toisiltaan / hankkeen toimijoiden pitämissä perehdytyksissä / opettaja perehdytti / perehtyminen jäi vähäiseksi ?

19. Saitko tarvittaessa riittävästi apua? Keneltä: Kollegalta / Hankkeen toimijalta / Opiskelijalta / Muulta, keneltä? Jos et, miksi? (*siirto tänne käyttöön)

12. Olisitko toivonnut enemmän perehdyttämistä ja millaista (vai voisiko yhdistää: olisin toivonut lisää henkilökohtaista ohjausta/ohjeita ja vienkkejä..../ sain riittävästi perehdytystä?

11. Osaatko mielestäsi nyt käyttää Second Lifen alustaa?  

20. Käytitkö muita hankkeen tueksi tarjottuja välineitä ja ohjelmia? Elsa moodle / Blogi Blogger / Wiki Confluence (Vaihtoehdot: aktiviisesti / jonkin verran / kokeillut / en lainkaan)

B. OPETUS JA OPPIMINEN - SECOND LIFE -VIRTUAALIMAAILMA

13. Mitä uutta (vai: miten muutti) Second Life toi opetukseen/oppimiseen?

00. Mitä uutta hanke (tiivis yhteisöllinen työskentely muiden opettajien kanssa) toi opetukseen/oppimiseen? 

00. Kuinka suuren osan oppimisesta arvioit tapahtuneen SL:ssa / RL:ssa (%-vaihtoehdot)? 

14. Mitä ongelmia uudessa työtavassa ja erilaisessa opiskeluympäristössä ilmeni?

15. Mitä etuja uusi työtapa ja oppimisympäristö toi oppimiseen?

16. Miten koit opiskelijoiden suhtautuvan uuteen opetuksen toteutustapaan? Esiintyikö innostusta tai vastustusta, millaista?

17. Toimiko tekniikka? Mitä mahdollisia ongelmia tekniikan suhteen esiintyi?

18. Tukiko SL-oppimisympäristönä yrittäjämäistä oppimista? Mitä seuraavista se mielestäsi opetti: omatoimisuutta, kekseliäisyyttä, yhteisöllisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, paineen sietokykyä, virheistä oppimista, periksiantamattomuutta

20. Saavutettiinko asettamasi oppimistavoitteet? Perustelut?

21. Muita Havaintoja ja kommentteja omaan ajankäyttöösi liittyen yrittäjyyden opintojen toteutukseen Second Lifessa?

22. Muita kommentteja pilottikurssiisi ja Second Lifeen liittyen?

23. Muuta huomioitavaa ja/tai Hyvä Yritys -hankkeseen liittyvää? OPH:lle viestitettävää?Opiskelijoille

01. opiskelijan nimi

02. opettajan nimi

03. opiskelijan sukupuoli

04.opiskelijan ikä

05. Olitko jo aikaisemmin käyttänyt
     - blogia
     - wikiä
     - Second Lifea

06. Mitä työkaluja käytät vapaa-ajallasi?
     (IRC, Facebook....)

07. Montako tuntia käytät keskimäärin aikaa verkokssa viikon aikana?

08. Miten perehdyit Second Lifeen?

09. Oliko vaikeaa perehtyä Second Lifeen?

10. Olisitko toivonut lisätunteja perehtymiseen?

11. Mitä uutta Second Life toi opetukseen/oppimiseen? vai onko tuonut jotakin uutta?

12. Mitä ongelmia uudessa työtavassa (erilaisessa opiskeluympäristössä) ilmeni?

13. Toimiko tekniikka? Mitä mahdollisia tekniikkaongelmia esiintyi?

14. Tukiko SLv oppimisympäristö yrittäjämäistä oppimista? Jos ei, miksi?

15. Mikä oli kurssin toteutuksen uusissa tavoissa kiinnostavinta?

16. Mikä oli kurssin toteutuksen uusissa tavoissa hankalinta?

15. Saitko tarvittaessa apua? Keneltä? Jos ei, miksi?

20. Oletko käyttänyt kurssin blogia aktiviisesti? Jos ei, miksi?

22. Muita kommentteja Second Lifeen liittyen?

23. Vapaa sana

23. Kommenteja projektinvetäjille?

  • No labels