Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

IT-palvelut Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille ja henkilöstölle  |  IT-Services for Salpaus Further Education students and staff

 

// Salpauksen IT-tiedotteet ja ohjeistus on siirtynyt Salpauksen www -sivuille https://www.salpaus.fi/opiskelija/sahkoiset-palvelut/ \\

 

Tietohallintopalvelut ylläpitää ja kehittää Koulutuskeskus Salpauksen IT-ympäristöä sekä tuottaa tukipalvelun opiskelijoille ja henkilöstölle.

IT-Services maintain and develop the Salpaus Further Education's IT environment as well as produce a support service for students and staff.

  • No labels