Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijat LAMKin kaikilta aloilta: Insinööri- ja tradenomiopiskelijat voivat suorittaa 45 op ja muotoilija-, medianomi-, sosionomi-, sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijat 30 op palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun opintoja voi jatkaa työharjoittelussa tai opinnäytetyössä. 

Oppimisympäristöt: KIR27_503, Fellmannia, yritykset, organisaatiot ja julkiset paikat.

Toteutuksen hallinnollinen yksikkö ja toimipiste: Muotoilu- ja taideinstituutti

Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet, 15op 16.9. - 18.12.2015 (osaamistavoitteet on kirjoitettu arvosanalle 1)

Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet, osaamistavoitteet arvosanalle 5

Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi, 15 op toteutetaan 14.1.2016 - 29.4.2016. 

Palvelumuotoiluprojekti, 15 op toteutetaan syksyllä 2016

  • No labels