Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turnitin-ohjelman käyttö - Opiskelijan ohje 2019
Sisältö
1 Perusteet Turnitin-käytölle
2 Turnitin-käytön aloitus ja kirjallisen työn palauttaminen
3 Feedback Studio -raportti
3.1 Samankaltaisuusvertailun toiminnot
3.1.1Lähdetekstin vertailu
3.1.2 Suodatus
3.1.3 Näkymän tulostus
3.2 Opettajan kommentit (Feedback)
4 Raportin tulkinta
4.1 Samankaltaisuuden lähteitä
4.2 Plagiaattityyppejä
4.3 Miten välttää plagiointi
5 Ammattikorkeakoulun eettiset säännöt ja plagiointivilppi

  • No labels