Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kun olet palauttanut työsi, Turnitin kehittää siitä tietokantavertailun perusteella Feedback Studio -raportin. Raportti pitää sisällään samankaltaisuuden vertailun ja mahdollisen opettajan kommentoinnin. Raportin luominen voi kestää hetken aikaa riippuen tekstin pituudesta.
Samankaltaisuus (Similarity) –kohdassa näkyy tilana Odottava/Pending. Raportin muodostus kestää 15-30 min riippuen tekstin pituudesta. HUOM! Uudelleenpalautuksessa on aina 24 tunnin viive raportin muodostumisessa!
Palautuksen jälkeen, kun raportti on luotu, näkyy se tehtävässä: Työn nimi ja sen palautusstatus sekä näkyviin ilmestynyt samankaltaisuusprosentti (Similarity Index).
Prosenttilukua klikkaamalla avautuu raportin samankaltaisuusvertailu
Prosenttilukua klikkaamalla pääset katsomaan samankaltaisuusvertailua, jos opettaja on sen sallinut. Jos tehtävässä on sallittu työn uudelleen palautus, on raportin muodostumisessa aina vuorokauden viive järjestelmän kuormittumisen välttämiseksi.
Alla on esimerkki samankaltaisuusvertailusta (Feedback Studiossa). Yhtäläisyysprosentti näkyy ylälaidassa.
Lähteet on numeroitu/väritetty ja sama vastinenumero ja -väri näkyy tekstissä*Vastinenäkymä* listautuu vasemmalleKlikkaa ensin Similarity-toiminnon prosenttilukua, jotta vastinenäkymä avautuuKuva: Turnitin

3.1 Samankaltaisuusvertailun toiminnot


3.1.1Lähdetekstin vertailu

Avaa kokoteksti
Klikkaa tekstissä näkyvän väritetyn kohdan numeroa, vertailuikkuna avautuu

3.1.2 Suodatus

Usein on syytä suodattaa samankaltaisuusvertailusta tiettyjä asioita, kuten lähdeluettelo, jonka merkinnät ohjelma havaitsee samankaltaisuutena. Usein opettaja on asetuksista tehnyt tämän jo valmiiksi. Suodatukseen pääsee suppilo-kuvaketta klikkaamalla. Suodatus tapahtuu valitsemalla Jätä pois kirjallisuusluettelo, ja se hyväksytään painamalla Hyväksy muutokset –nappia.
Suodata ainakin lähdeluettelo

3.1.3 Näkymän tulostus

Voit tulostaa vertailunäkymän PDF-tiedostoksi.


Samasta valikosta voi myös ladata sähköisen kuitin tai palautetun tiedoston.

3.2 Opettajan kommentit (Feedback)

Opettaja/ohjaaja voi antaa myös kommentteja raportin kautta. Klikkaa kommenttipuoli esiin sinisestä puhekuplasta.

Esimerkki kommentoidusta tekstistä:

Opettaja voi antaa myös sanallisen palautteen koko työstä ja arvostelun:

  • No labels