Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tieteellisen kirjoittamisen ohjaus ja tekstin alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-ohjelmalla


Sisältö
1. YLEISTÄ
2. MIKSI KÄYTTÄÄ TURNITIN-OHJELMAA?
3. PERIAATTEET TURNITIN-KÄYTÖSSÄ
3.1 Tieteellinen kirjoittaminen ja lähteiden käyttö
3.2 Turnitinin hyödyntäminen kirjoittamisen ohjauksessa
3.3 Ammattikorkeakoulun eettiset pelisäännöt ja vilppi
4. OPETTAJAN/OHJAAJAN TURNITIN-KÄYTTÖ
4.1 Turnitin-tehtävä 2:n lisääminen Moodleen
4.1.1 Tehtävän asetukset
4.1.2 Tehtävän toiminta
4.1.3 Palautettavat tiedostomuodot
5 FEEDBACK STUDIO -RAPORTTI
5.1 Samankaltaisuus (Similarity)
5.1.1 Raportin suodatus
5.1.2 Raportin tulostaminen ja palautuksen tiedot
5.2 Grading –kommentointi
5.2.1 Pikakommentit (QuickMark) ja tekstikommentit
5.2.2 Palautteen yhteenveto
5.2.3 Arviointimatriisi
5.2.4 Arvostelukaavio
5.3 Tehtävän kytkentä - Turnitin for iPad
6. SAMANKALTAISUUDEN TULKINTA
6.1 Plagiointi, sen tyypit ja esimerkkejä
6.2 Miten välttää plagiointi

Opiskelijan ohje

Student guide

  • No labels