Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turnitin tekee palautetusta työstä Feedback Studio –raportin, joka sisältää Samankaltaisuuden vertailun (Similarity) sekä Kommentoinnin (Grading).
Raportteja voi avata Turnitin-tehtävän Saapuneiden palautusten lokerossa. Opiskelija näkee tässä palautusnäkymässä vain oman työnsä samankaltaisuusprosentin (jos asetuksissa se on sallittu hänelle).

Näkymässä on nähtävillä palautetut työt, palautusajat sekä Samankaltaisuusprosentit. Työn nimeä tai samankaltaisuusprosenttia klikkaamalla sekä opettaja että opiskelija voivat avata raportin.
Työn voi poistaa klikkaamalla roska-astiakuvaketta. Jos työ on tallennettu arkistoon, niin tämä ei poista sitä sieltä, vaan siihen tarvitaan erillinen yhteydenotto Turnitiniin

5.1 Samankaltaisuus (Similarity)

Alla on esimerkki saadusta Feedback Studio -raportista, jossa ylälaidassa näkyy samankaltaisuusprosentti.
Sulje sivuvalikko ruksistaSivujen pikkukuvakkeet: helpottavat navigoimista raportissa, esittele tästä.Täydellinen lähdeVastinelista


Raportissa oikealla näkyy palautettu teksti kokonaisuudessaan ja vastinelista näkyy vasemmalla. Lähteet on numeroitu ja sama vastinenumero näkyy tekstissä. Maalattua teksti alussa olevaa vastinenumeroa klikkaamalla ilmestyy näkyviin alkuperäisteksti. Täydellinen lähde on myös usein saatavissa. Alkuperäisyysraportista on usein syytä suodattaa asioita, kuten lähdeluettelo, jonka ohjelma havaitsee samankaltaisena.

5.1.1 Raportin suodatus

Voit halutessasi suodattaa raporttia "suppilokuvaketta" klikkaamalla.
Voit suodattaa pois:

 • Lainaukset (huom. suodattaa myös oikein viitatut)- Kirjallisuusluettelo (aiheuttaa ylimääräistä samankaltaisuutta)- Tietyn sanamäärän tai prosenttimäärän(esim. termistöä) 

 • Suodatus hyväksytään painamalla Hyväksy muutokset –nappia.
  Myös opiskelijat voivat suodattaa lainaukset ja kirjallisuusluettelon pois, kun avaavat oman raportin.
  Vastinenäkymän lähdelistausta voi eritellä, jos lähde koostuu useista saman yläkategorian alalähteistä, klikkaamalla nuolta (Näytä vertailun erittely).

  Eritellyt vastineet listautuvat näkyviin, ja jos kyseessä on Internet-lähde, voidaan se avata listauksesta (kuva alla).
  Klikkaamalla alalähteitä, valikoituu raportissa juuri kyseisestä löytyvät samankaltaisuudet
 •  
  Yksittäisten tai useampien lähteiden poistaminen vertailusta onnistuu Kaikki lähteet -näkymässä klikkaamalla Jätä Lähteet pois. Tätä lähteiden poistamista eivät opiskelijat voi tehdä omassa näkymässään.

  Seuraavaksi avautuu vastinelista ja yksittäisiä lähteitä voidaan valita suodatettavaksi (kuva alla).
  Painamalla Jätä pois (suluissa lähteiden määrä) poistetaan kyseiset lähteet vertailusta.

  Poistetut lähteet voi palauttaa yksitellen tai kaikki kerralla kohdasta Poisjätetyt lähteet.
  Valitse palautettavat lähteet ruksaamalla ja paina Palauta.

  5.1.2 Raportin tulostaminen ja palautuksen tiedot

  Turnitin-raportin voi tulostaa oikealla näkyvästä kuvakkeesta
  Voit tulostaa näkymän pdf-tiedostoon. Samasta valikosta voi myös ladata sähköisen kuitin tai palautetun tiedoston.

  Palautuksen tunnistetietoja, päivämääriä, alkuperäisyystietoja jen. voit katsella klikkamalla info-kuvaketta

  5.2 Grading –kommentointi

  Opettajan kommentoida palautettua tekstiä eri tavoin. Grading-välilehdellä.

  5.2.1 Pikakommentit (QuickMark) ja tekstikommentit

  Pikakommentteja on näkyvillä valmiiksi useita ja niitä voit itse tehdä lisää. Voit lisätä tekstiin valmiita pikakommentteja kahdella tavalla:
 • QuickMark-välilehdeltä (raahaa tekstin päälle oikeaan kohtaan)

Voit valita pikakommentteja eri kielioppikirjastoista, voit myös hallita näitä kirjastoja.

 • klikata/maalata se kohta tekstissä, mihin kommentin haluat -> pikakommenttivalikko ilmestyy näkyviiinLisättyä pikakommenttia klikkaamalla, avautuu myös kommentin selite:

Kommentin poistoVoit tarkentaa omilla kommenteilla


Pikakommentti näkyy maalatun tekstin päällä näin ja se avautuu klikkaamalla:

Jos haluat antaa oman kirjallisen kommentin johonkin kohtaa raportti, niin samasta valikosta voi valita "puhekuplan". Klikkaa tekstiä tai maalaa
Oman kommentin tallennus pikakommentiksi

Poista
Voit antaa myös tekstimuotoisia kommentteja mihin tahansa tekstin joukkoon, kun klikkaat jossain kohtaa raporttia:
Tekstin lisääminen

 

5.2.2 Palautteen yhteenveto

Koko työtä koskevan kirjallisen palautteen tai äänikommentin voit antaa klikkaamalla kuvaketta, jolloin näkymä vaihtuu Yleisiin kommentteihin

5.2.3 Arviointimatriisi

Voit luoda Turnitiin arviointimatriisin helpottamaan arviointia
Aloita klikkaamalla Otsikoiden ja arviointilomakkeiden hallinta


Avaa vasemman ylälaidan valikko klikkaamalla ja valitse Luo uusi arvostelumatriisi.
Lisää Asteikko


Lisää KriteeriKirjoita matriisiin tarvittavat tiedot:- Nimi- Asteikot ja pisteet- Kriteerit (ja painoarvot)- Risteyskohtien kuvaukset
Valitse pisteytystapa


HUOM: Et voi muokata tehtävään liitettyä matriisia, se pitää ensin poistaa käytöstä.


Kun matriisi on tallennettu ja liitetty tehtävään, näkyy se näin:

Lopuksi sulje matriisi.
Raportissa kun avaat Arvostelumatriisi-välilehden, on näkymä tämä:

Laajenna matriisi koko ikkunaanValitse matriisista työtä kuvaavat arvot kriteerien ja asteikkojen mukaan. Raportti laskee keskiarvon määrittämälläsi asteikolla


Matriisia voi katsoa myös erillisessä ikkunassa (klikkaa "laajenna" kuvaketta).
Voit käyttää kerran luotua matriisia muissakin Turnitin-tehtävissä valitsemalla se listalta Arviointimatriisien hallinnassa:
Voit käyttää myös Excelillä luotua matriisia ja ladata sen raporttiin.
Vaatimukset:- Kriteerit max 13 kirjainta


5.2.4 Arvostelukaavio

Voit luoda arvostelukaavion, jossa määrittelet tietyt kriteerit ja niihin liittyvä kuvaus pisteineenTallenna ja Liitä tehtävään. Se voisi olla esim. tällainen
Anna kriteerit. Voit lisätä enemmänkin.
Voit antaa valinnaisen kuvauksen pisteytystä varten


Raportissa voit suoraan kirjoittaa kunkin kriteerin mukaisen arvioinnin ja pisteyttää:
Kirjoita kriteerien mukaiset palautteet ja pisteytä. Lopuksi paina Sovella arvosanat -> laskee pisteet yhteen.

5.3 Tehtävän kytkentä - Turnitin for iPad

Voi luoda tälle Moodlessa olevalle Luokan koodin, jos haluaa käyttää Turnitin for iPad –sovellusta ja päästä sillä raportteihin.
 • No labels