Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkintoon sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua, josta puolet (15 op) toteutetaan lukukausien aikana opintoihin sidottuina ohjattuina yritysyhteistyöprojekteina ja puolet (15 op) työskentelynä soveltuvissa yrityksissä kotimaassa tai ulkomailla.

Yrityksissä tapahtuvan harjoittelun laajuus on 15 opintopistettä, mikä tarkoittaa 10 kalenteriviikon työskentelyä (viikoittainen työaika 40 tuntia). Harjoittelun hyväksymisen ehtona on, että opiskelija toimittaa vastuuopettajalle harjoittelukertomuksen ja työtodistuksen. Harjoittelusta tiedotetaan tarkemmin kevätlukukaudella.

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
  • No labels