Configure the content of this block in Theme Configuration.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Attointegrointi tarkoittaa…

Määritellään niiden attoaineiden tutkinnon osien  tai jonkun opintojakson /asiakokonaisuuden osaaminen, joka vaaditaan ammatillisten aineiden tutkinnon osissa (yhtymäkohdat ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja kriteerien kanssa).

Toteuttamisessa on huomioitava tarkoituksenmukaisuus ja luontevuus.

Tämä edellyttää yhteistyötä ja keskustelua !

(atto- ja ammatillisten aineiden opettajat, työelämän edustajat)

  • työelämätuntemus
  • suunnittelu
  • toteutus
  • arviointi à tavoitteena kehittää uusia toteuttamismalleja attoaineiden osaamisen arviointiin ammattiosaamisen näytöissä

Atto-aineita on integroitu ammatillisiin opintoihin eri tavoin mm.

  • puolet kurssista työsalissa, puolet  luokkahuoneessa
  • työssäoppien esim. liiketalous, kome
  • pajaoppiminen
  • työsalissa
  • atto-ope pienryhmän kanssa erillisessä tilassa
  • yhteisopettajuus
Attojen työvaltaistamisessa ovat mukana projektit: