Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DO roadshow 2 webinaarina ja Salpauksessa myös live-tapaamisena pe 7.10.2016 klo 13-16 Svi 10, lk 219

 • päälähetys AC-huoneesta http://connect.lpt.fi/digiopit 
 • wikisivu bit.ly/do2roadshow
 • blogisivu bit.ly/do2blogi
 • Tapahtuman TALLENTEET ks. blogisivu http://bit.ly/do2blogi lisätty 8.11.2016
 • esite http://salpro.salpaus.fi/do/do2esite.pdf

   osallistujat

  Lahdessa:
  Hanna Toijala, Anna Forsström (Salpaus). Mikko Liukkonen (VizSoft). Teija Strandman (Ysao). Juha Sonck, Katriina Karkimo (Point College). Teemu Kuisma (Amisto). lounaalle: 7 hlö

  Tekninen tuki, Lahti: Anssi Marttinen (TopIT, Salpauksen opiskelija)

  Osallistujiksi ilmoittautuneet:
  Katja Arasola, Taru Honkapää, Anne Kokkonen, Ilpo Nikander, Tiina Rantala, Merja Rui, Seija Katajisto, Erika Penttilä, Irja Rantanen, Anne Kallamäki (Salpaus). Anne-Maria Karjalainen (Dila). 11 hlö

  Lahdessa, kahvitarjoilu: yht. 19 hlö

  --------

  Sähköpostitse ajanvarauksen hyväksyneet:
  Mika Rauhala, Laura Laakkonen, Sirkku Aro, Hely Korpela, Hannu Rinne, Tarja Laaksonen -paikan päälle?

  Etänä: Anne-Mari Behm (SamiEdu), Eija Vesterinen (Ysao), Eerika Grönlund (Salpaus), Mari Jokiniemi, Miia Roos (Esedu).

Roadshow'n työlistaa

 • Aiheen ja sisällön valinta
  • Oppimisalustat (teema 1): Moodle, O365&Moodle, YTO-polut, verkko-oppiminen (teema 2): ryhmäytyminen
 • Ajankohta, paikka ja kesto
 • Vastuuhenkilöt, toimijat/koulutuksenjärjestäjä esitys ulkopuolinen asiantuntija
 • Salpaus: Hanna Toijala, Anna Forsström (juontaja) LAHDESSA
  • Asiantuntijaluoento: VizSoft, Mikko Liukkonen etunimi.sukunimi(at)salpaus.fi LAHDESSA
 • Esedu: Miia Roos, Mari Jokiniemi (esitys: moodle ja O365) 
 • Ysao: Teija Strandman (esitys: YTO-polut) LAHDESSA
 • Amisto: Teemu Kuisma (esitys: Amisto Moodle, räätälöinti), Teemu Eskola LAHDESSA
 • Point College: Katriina Karkimo, Juha Sonck (esitys: ryhmäytyminen verkko-opinnoissa) LAHDESSA
 • SamiEdu: Anne-Mari Behm (esitys: Mikon oppinointi) ETÄNÄ
 • Sakky?

 • Osallistujina, ei tällä kertaa toteuttajina: Ekami, Dila
 • Suunnittelupalaverit, AC
  • Ke 21.9.2016 klo 16 ks. aikahaku doodle ja alla muistio
 Muistio 21.9.2016

Muistio 21.9.2016 klo 16-17, AC:ssa

Alleviivatut olivat läsnä ja *) aikovat tulla paikan päälle Lahteen roadshow’hun. 

Roadshow’n tekijät

 • Salpaus: Hanna Toijala, Anna Forsström (juontaja, roadshow’n valmistelu mm. mainoksen teko ja blogipostaus) *)
 • Amisto: Teemu Kuisma, Teemu Eskola Moodlen räätälöinti Amistolle case ja (Mediamaisterin asiantuntija-esitys; varmistuu pian) *)
 • Esedu: Miia Roos, Mari Jokiniemi (O365+Moodle)
 • PointCollege: Katriina Karkimo, Juha Sonck (verkko-opinnot) *)
 • Ysao: Eija VesterinenMervi Hakulinen (Moodle, YTO-polut vrt. etä-/verkko-opinnot)

Varmista - vielä voi ilmoittautua mukaan

 • Sakky: Marko Miettinen? (O365+Moodle?)
 • Samiedu: Anne-Mari Behm? opponoijana

Tulee vain osallistujiksi

 • Ekami, Dila

Kysymyksiä etä-/live-osallistumisesta kaikille

 • Järjestetäänkö etäosallistujille live-tapaamisia eri paikkakunnilla? Miettikää ja kertokaa jos, niin missä (mainostus blogissa)
 • Tuleeko teiltä ihmisiä paikan päälle?
 •  

LUONNOS OHJELMAKSI pe 7.10.2016 klo 13-16 päivitykset 28.9.2016

Anna ja Hanna laatii esitteen esite http://salpro.salpaus.fi/do/do2esite.pdf ja ks. blogissa päivitetty ohjelma http://bit.ly/do2blogi

Aloitus Anna Forsström (tilaisuuden juontaja) ja Hanna Toijala (DigiOpit-hanke), Salpaus (5 min)

1 Mihin Moodle taipuu Ville Koiviola, Mediamaisteri (noin 60 min) VizSoft Mikko Liukkonen

 • Opponointi Anne-Mari Behm, SamiEdu

2 Amiston Moodle roadmap Teemu Kuisma ja Teemu Eskola, Amisto (20 min)

3 O365 ja Moodle -yhteiskäyttö (case) Mari Jokiniemi, Esedu (20 min) 

4 Ryhmäytyminen verkko-opinnoissa Juha Sonck, Point College (10 min)

5 YTO-polut verkko-opintoina Eija Vesterinen ja Mervi Hakulinen (30 min)

 • Opponointi Eerika Grönlund, Salpaus

6 Keskustelua, kysymyksiä ja ideoita  (30 min)

Päätös Anna ja/tai Hanna (5 min)

 

Muuta puhuttua

- Etäosallistujien huomiointi live-tapaamisissa tärkeää, yhteys heihin (muutenkin hyödynnetään kaikki aiemmissa opittu)

- Verkko-opinnot (Juhan puheenvuorossa ryhmäytyminen teema)

- Yrittäjyys (tästä tekeillä sisältöä verkkoon Esedussa, siirretäänkö myöhemmäksi 3. roadshow’hun?)

- Jos Mediamaisterilta ei tule esiintyjää etsitään muita asiantuntijoita, mm. POODLL-paketti saatavilla moodleen (sisältää äänitiedoston tuonnin Moodleen ym. plugineja) Hanna voi kysyä Lamk/Sami Simpanen.

 • Tilaisuuden suunnittelu ja organisointi (live)
  • Lahdessa live-lähetys, paikka: Svi 10, lk 219 tila varattu 27.9.2016
 • Koulutuksenjärjestäjien lähitapaamiset, joissa mahdollisuus osallistua webinaariin?
  (Jokaisella lisäksi mahdollisuus osallistua AC:lla omalta koneelta.)
  • Amisto

  • Dila

  • Ekami
  • Esedu
  • Point College
  • Sakky
  • SamiEdu

  • Ysao (Ahertajankaarto 23, Iisalmi, lk 162)
  • Salpaus (Svi 10, Lahti, lk 219)
 • Tilaisuuden suunnittelu ja organisointi (etä)
  • AC-huoneen valmistelu: https://connect.lpt.fi/digiopit
  • Esitykset (powerpoint-,  pdf- tai kuva-tiedostona) Hannalle 6.10. iltaan mennessä
  • AC-tekninen tuki, TopIT:stä 2 opiskelijaa, sovittu 27.9.2016, toimeksianto Anna
  • AC, aktiivikaiuttimien testaus lk 219 (Hanna /Tietohallinto ja TopIT)
 • Sisältöjen laatiminen ja kokoaminen (wiki, blogi, muu)
 • Osallistavan osuuden suunnittelu?
 • AC:n chat, mitä muuta?`
 • Tiedotus
  • Mainos esite http://salpro.salpaus.fi/do/do2esite.pdf
  • Markkinointi (verkkosivut, some)
  • Blogisivu - bit.ly/do2blogi
  • Suorat kalenterikutsut omassa talossa tietyille henkilöille/kohderyhmille

    ohje kalenterivarauksen tekemiseen

   Alla ohje miten kutsua tietyt henkilöt roadshow'hun. Saateviestin voi täydentää omilla live-paikan osoitetiedoilla ja allekirjoituksella:

   1) Luo uusi Outlook-kalenteriin ajanvaraus tiedoilla:
   Aika: pe 7.10. klo 13 - 16. 
   Paikka: https://connect.lpt.fi/digiopit ja (oman live-paikan osoite)
   Aihe: Mihin Moodle taipuu? DigiOpit-hankkeen roadshow 2

    

   2) Hae jakeluun (valinnainen-kohtaan) haluamasi ihmiset (minulle niitä tuli paljon ja käytin jakeluryhmiä, esim. opetusalapäälliköt, digimentorit, kehittämispalveluiden porukat, tietohallinto). Saavat kutsun, jonka sitten hylkäävät tai hyväksyvät. Etuna tässä se, että näkyy heille suoraan kalenterissa; on muistissa ainakin.

    

   3) Aihe-kenttään esim. näin:
   Tervetuloa osallistumaan etänä ( https://connect.lpt.fi/digiopit ) tai paikan päälle DigiOpit - verraten hyvää –hankeverkoston koulutus- ja vertaisoppimistilaisuuteen ajankohtaisesta aiheesta: Mihin Moodle taipuu?

   Lisätietoa verkossa: Ohjelma blogisivulla http://bit.ly/do2blogi ja esitehttp://salpro.salpaus.fi/do/do2esite.pdf

   Terveisin
   DigiOpitin hanketoimijat
   Allekirjoitus 

 • Dokumentointi
  • Tallennus esityksistä kaikilta luvan saaneilta, tallennukset jokaisesta esityksestä erikseen, jotta helpompi editoida
  • Mitä muuta verkkoon blogisivun lisäksi (osana hankkeessa tehdyn verkkosivuja?)
 • Arviointi
  • Tavoitteet, toiveet - ennakkoon asiantuntijalle (Hanna aloittaa, saa täydentää)
  • Vertaisoppiminen, esim. Moodlen peruskäytön vertailu, kysymykset etukäteen?
 • No labels

2 Comments

 1. Ehdotan että tämä roadshow järjestetään Savonlinnassa. Aikatauluna lienee toukokuun loppu.

 2. Unknown User (hannat)

  Heitän ehdotuksesi myös Facebookiin, joka yksi - ehkä myös parempi - paikka keskustelulle?