Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiHelmet roadshow'hun 16.11.2016 

ks. koonti Google Docs: http://bit.ly/do3info

 

 Kuvaus

Ehdottakaa ja ideoikaa parhaita käytäntöjänne - valitaan niistä roadshow'ssa esitettävät aiheet ja tavat. Yhdistellään aiheita tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan. Roadshow'sta tulisi siten kuulijalle mahdollisimman tiivis ja innostava paketti. Toiveena on, että mukaan saataisiin opiskelijoita jollain tavalla. Roadshow'hun tuotettu sisältöhän on samalla osa pakollista loppuraportointia. ks. tuotteistus-opas Huippumallit käyttöön pdf

 AIHE-EHDOTUKSET

Aihe-ehdotuksia koonti 31.10.2016

Blogit ja videot

 • opetusmateriaaliblogi/Dila
 • osaamisperusteinen blogi/Samiedu
 • Case Autoala/Ekami

Oppimisalustat, digiopetus

 • Moodle H5P/Ysao
 • O365/Luokan muistikirja/Point College
 • Case Sote/Salpaus

Verkko-opinnot 

 • kurssin materiaalituotanto/Point College

 Pelillisyys, mahdollisuudet

 • top-ohjaus/Dila
 • rajojen ylitys/Salpaus?

 Tulevaisuus, uutuudet

 • VR-lasit ja helikopterikamera/Sakky

Verkkotyöskentely, digitaidot

 • Case DO/Salpaus

Webinaarit, osallistaminen

 • roadshow't-mallinnus/Salpaus


Google Docs

IDEOI ENSIN muokattavaksi jaettuun Google Docsiin - koonti Google Sheets http://bit.ly/do3info

Nämä vasta ideoita, ei tarvitse olla vielä valmista!

Koulutuksen-
järjestäjä 
1 Mikä ollut oma(t) keskeinen
tavoite hankkeessa?
2 Minkä kehitetyn hyvän käytännön / käytännöt (digihelmen) haluaisit tuoda roadshow'hun (ehdota)?3 Millä tavoin esitettynä hyvä käytäntö tulisi parhaiten esille roadshow'ssa (ideoi)?4 Mitä hyvästä käytännöstä olisi hyvä/mahdollista viedä verkkoon jo roadshow'hun mennessä (ideoi)?5 Kuka / ketkä ovat vastuuhenkilöitä hyvän käytännön tuottamisessa roadshow'hun?6 Onko hyvän käytännön esittelyssä mukana opiskelijoita ja millä tavoin?
(ala, nimet ja/tai
opiskelijamäärä) 
7 Kuinka moni/ketkä tulossa roadshow 3:een 16.11.2016
paikan päälle roadshow'hun Lahteen (määrä ja/tai nimet)?

Aamun
ohjelmaan osallistuminen

Onko suunnitelmissa järjestää oma live-tapahtuma omassa oppilaitoksessa roadshow'n aikana
(paikkakunta, vastuuhenkilö)?

Amisto

 

        
Dila
 Dilan tavoite hankkeessa

Osallistuminen roadshow:n, valmistelut ja levittäminen instituutin sisällä.

Työpaikkaohjaajien valmiuksien lisääminen digitaalisiin- ja mobiiliohjauksen muotoihin (työpaikkaohjaajien valmiudet ohjata Skypen välityksellä, blogiohjaus, sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus jne). TOP-ohjaajakoulutuksen kehittäminen ja työpaikoilla tapahtuva kouluttaminen.

Primus-, Kurre-, Wilma-järjestelmän virtuaalisten mahdollisuuksien käyttöönoton kehittäminen opiskelijoiden ohjaamisessa, arvioinnissa ja yhteistyö työelämän kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja levittäminen oppimisen, opetuksen ja ohjauksen välineeksi siten, että se parantaa mahdollisuuksia tarjota opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja lisää koulutuksen saavutettavuutta

Opetuskeittiö-blogi eli opetusmateriaaliblogin esittely. Pelillisyys top-ohjauksessa.http://www.dilaculina.fi/ Anne-Maria KarjalainenRoadshow pysähtyy Dilassa, tavoitteena haastatella paria opiskelijaa. sote/lähihoitajaAnne-Maria Karjalainen (mahdollisesti myös Satumaija Simola + pari opiskelijaa)

Haastattelu-vartti facen live-lähetyksenä Dilasta (sote)
klo 11.00

Lähetys:
Koulutuskeskus Salpaus Facebook-sivulta

Voi seurata myös DigiOpitin AC:sta

 
Ekami Kuvan ja videon käyttö opetuksessa (useampi ala mukana)

Etukäteen tehty video

(opitun kuvaus draaman keinoin?)

video

Ekami kehittää -wiki (avoin)

Hanna Arminen (marata-ala) ja Mirva Muona (hiusala).

 

Opiskelijat videolla?

 

Hanna Arminen (marata), Mirva Muona (hius), Hilkka Huisko, Helena Sorsa (sote) + joku muu opettaja

Haastattelu-vartti facen live-lähetyksenä Ekamin auto-osastolta klo 9.00

Lähetys:
Ekami Auto-osasto, Kotka 

Voi seurata myös DigiOpitin AC:sta

 

 
Esedu Sway opetuksen välineenä (O365)AC-yhteydellä:
Merja Ihanus-Hänninen
 Miia Roos ja Merja Ihanus-Hänninen Miia Roos  
Point College

Opiskelijoiden ohjaus verkon välityksellä

Verkkokurssien tuotantomallin kehittäminen

Kokemuksia OneNote-luokan muistikirjan käytöstä, samoin voitaisiin dokumentoida prosessi valokuvamuotoisten tehtävien teettämisestä WhatsAppin avulla, opettajilta kokemuksia verkkokurssimateriaalin tuotannosta meidän DigiPointissa

Myöhemmin:
verkko-opinnot, verkkokurssin toteutus (esim. mindmap, hyperteksti-kokonaisuus), kommentointi/mukana teemaryhmä 3 (uutena Juhalla kokeilussa "livenä leikkaus")

Joko etukäteen tehty video tai live-tilanteessa esittely verkon kautta (ohjausvälineet) Katriina KarkimoOtetaan mukaan ainakin kourallinen opiskelijoita, jos ei saada kokonaista ryhmää osallistumaan 16.11.Katriina Karkimo Juha Sonck  
Sakky 

Virtuaalilasit ja helikopteri-kamera

 Sakkyn aihe tarkemmin

tuoda esille/ kokeiltavaksi VR-ympäristö. Siirrettävä kokonaisuus VR-laseista. Voisin tuoda opiskelijan esittelemään asiaa ja samalla olisi siellä olijoilla mahdollisuus testata ympäristöä.

Lisäksi löytyy phantom helikopteria jota voisin myös demota (lentää ja kuvaa samalla)

Samalla tuoda ajatuksia ja ideoita miten näiden avulla on tarkoitus luoda digitaalinen oppimisympäristö yhdessä opiskelijoiden kanssa.


Esittelypiste (Ravintola Kulinaarin sali) Marko Miettinen 

Marko Miettinen

Opiskelija (nimi?)

  
Samiedu
Pelillisyys, digiloikan tukeminen

 

 

osaamisperusteiset blogit videoon mahdollistaAnne-Mari Behm    
Ysao
 Ysaon tavoitteet hankkeessa

Moodle,
Työpajat ja virtuaalityöpajat

Digiloikan tukeminen

Pelillisyyden lisääminen

Työpaikkaohjaajan palaute Wilman kautta

Moodlen H5P työkalun käyttö moodlessa

(työkalulla tehtyjen tehtävien esittely ja mahdollisesti H5P työkalun käytön neuvonta)

 

Esittely livetilanteessa Lahdessa

Esittely livenä Lahdessa

Mervi Hakulinenei vielä päätetty?

Mervi Hakulinen

Eija Vesterinen?

 

Järjestetään

Tea Korolainen

Ahertajankaarto 23, Iisalmi


Salpaus
 Salpauksen tavoitteet hankkeessa

Pelillisyys, selvittää verkko-opetuksen tilaa ja tulevaisuutta sekä mahdollisuuksia,(mallintaminen) DigiTyöpajojen mallintaminen

(täydentyy)


Opetuksen digimaailma: digiopetuksen nykytila ja mahdollisuudet - Case Sote

Pelillisyys: rajojen ylitys?

Esittely livetilanteessa Lahdessa

Mallinnus/tuotteistus

 

Laura Laakkonen

 

Eri alojen opiskelijoita: talotekniikka, tutorit (3), sote (4)Anna Forsström
Laura Laakkonen
Eerika Grönlund
Jarno Räsänen 
 Päälähetys ja livetapahtuma Lahdessa
Salpaus,
koordinointi 
 Salpauksen tavoitteet hankkeessa

Roadshow, etä-osallistuttavat webinaarit (täydentyy)

 

 

 

1) Roadshow't ja työpajat - etäosallistuttavat
webinaarit

ja/tai

2) Hankkeverkoston verkkotyöskentely - Case DO

Esittely livetilanteessa Lahdessa

1) mallinnus

2) DigiOpit-hankeverkosto verkossa
video 1:32
 

Hanna Toijala

TopIT
tekninen tuki
1-2 opiskelijaa:
nimet? 

Hanna Toijala Päälähetys ja livetapahtuma Lahdessa
Yhteensä/
koonti 
         

 

 

 • No labels