Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 • Kysely roadshow-toiveista Google Form, lyhytlinkki kyselyyn bit.ly/doroadshowtoiveet
  • Käytetään yhteistä kokoavaa lomaketta, halutessaan voi myös kopioida koulutuksen järjestäjäkohtaiseksi kyselyksi
  • Katselu- ja muokkausoikeudet projektipääliköillä ja/tai hanketoimijoilla

 

 Kyselyn suunnitteluvaihe, arkisto

 Tule digioppimaan roadshow'hun! Vaikuta mitä opitaan ja millä tavoin. Esitä toiveesi roadshow-suunnittelun tueksi DigiOpit - verraten hyvää hankeverkostolle.

 Lisätietoa hankkeesta http://bit.ly/digiopit jossa kehitämme, pilotoimme, mallinnamme ja levitämme hyviä digitaalisia opetus- ja ohjausmenetelmiä.

DigiOpit Roadshow't 2016 - vaikuta sisältöön ja toteukseen 
 

1) Mitä haluat oppia tästä laajasta ja ajankohtaisesta aiheesta digitaaliset oppimisratkaisut? 
Olemme koonneet viisi kehittämisteemaa roadshow'n aiheiksi. Mitkä niistä sinua aiheistamme kiinnostavat? Puuttuuko jotain tärkeää? Voit valita useita.
 • 1.  Verkko-/mobiiliohjaus ja oppimisalustat
 • 2. Videot, kuvat ja blogit
 • 3. Verkko-opinnot
 • 4. Pelillisyys
 • 5. Pedagoginen tvt-osaaminen
 • 6. Puuttuva aihe tai teema?

2) Miten toivot teemaa roadshow'ssa esiteltävän ja opetettavan?
 
 • Käytännön toteutusten esittelyä (esim. video, opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia)
 • Asiantuntijan esitys aiheesta
 • Ohjattua työpajatyöskentelyä (työväline, pelin rakentaminen)
 • Toiminnallinen yhteisöllinen oppimistehtävä (esim. oppimispeli)
 • Learning Cafe -ryhmätyöskentelyä ja keskustelua
 • Muu idea, mikä?
 
3) Milllaista ohjausta toivot roadshow'hun liittyen järjestettävän?
Tavoitteenamme on luoda oppimisprosessi, joka ei ajallisesti rajoitu vain roadshow'hun vaan alkaa jo ennen ja jatkuu jälkeen. Millä tavoin tämä olisi hyvä järjestää?
 
 • Aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä verkossa
 • Mobiilisti pelattava oppimispeli, joka alkaa ennen ja jatkuu roadshown'n jälkeen
 • Online-kommentointimahdollisuus roadshow'n aikana
 • Etätehtävä roadshow'n jälkeen, josta saa henkilökohtaista ja/tai ryhmäpalautetta
 • Muu idea?

Tuloksia

 aiempia vastauskoosteita

Kyselyn saatekirjeitä, uutisia

 Sakky

19.2.2016

hei kaikki,

meiltä on ICT ja turvallisuusala mukana DigiOpit kehittämistyössä.

 Hankkeessa järjestetään sähköisiä road show tilaisuuksia.

Voit vaikuttaa ja opettajat voivat vaikuttaa sisältöön vastaamalla tähän kyselyyn

Olkaa hyvät!

 Salpaus

 • No labels