Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hyödynnä oma raportointi-sivusi:

11/2016 OPH:n lomake (rtf)

 Ohje raportointiin

Hanketoiminnasta raportointi

 • OPH:lle väliselvitys 1/2016 
 • OPH:lle loppuselvitys 1/2017
 • täydennä aina kun raportoitavaa syntyy = projektipäällikön sähköinen muistilista 

 

 OHJE raportointitaulukko

Avaa oma sivusi ja sen alla sijaitseva raportointi-sivu. Sieltä löydät valmiin raportointitaulukon jota kannattaa täyttää säännöllisesti!

Väliselvitys syksyltä 2015

Taulukkoa kannattaa alkaa täydentää hankkeen aikana, aina kun raportoitavaa syntyy.

Taulukkoon kertyy näin oma osuutesi hankkeen yhteiseen väliselvitykseen syksyn 2015 ajalta. 

 • Salpaus kokoaa hankkeen yhteisen väliselvityksen ja lähettää OPH:lle tammikuussa 2016. 

Loppuselvitys - koko hankkeen ajalta

Wiki-taulukkoa pääsee muokkaamaan ja täydentämään, joten väliselvitystä varten tehdystä taulukosta syntyy myös loppuselvitys. 

 • Salpaus kokoaa hankkeen yhteisen väliselvityksen ja lähettää OPH:lle tammikuussa 2017. 

Taulukon kysymykset

Kysymykset on kopioitu OPH:n hankeselvityslomakkeesta (lomakkeen versio 8/2015).

11/2016 OPH:n lomake (rtf)

Vinkki

Wikisivusta saa missä vaiheessa tahansa helposti tulostettua itselleen myös pdf-tiedoston: Tools/Export to PDF

 • Jos haluat tulostaa pdf:n ilman tätä ohjekohtaa, voit poistaa sivulta muokkaustilassa (klikkaa valituksi ja alareunasta Remove). Ohje löytyy edelleen hankkeen yhteiseltä raportointi-sivulta.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta

 • projektipäällikön ja hanketoimijoiden työkalu
 • tiedottamisen väline
 • hankeverkoston vertaiskehittämisen ja
  -oppimisen edistäjä

Hyödynnä oma tavoitteet-sivusi
 

 Oppilaitosten tavoitteiden toteutumisen seuranta -sivut

 


 

 OHJE tavoitteiden toteutumisen seuranta

Avaa oma sivusi ja sen alla sijaitseva tavoitteiden toteutuminen -sivu. Sieltä löydät valmiin taulukon, jota kannattaa täyttää säännöllisesti!

Tavoitteiden toteutumisen seurantataulukko on laadittu, jotta hankeverkostossa olisi helpompi seurata oppilaitosten omia ja verkoston yhteisten kehittämistavoitteiden toteutumista.

Hankkeen etenemisestä julkisilla wikisiivuilla kertominen on myös osa hankkeen tiedotusta.

Nähdessämme muiden hankkeet opimme toisiltamme. 

Hankkeen koordinoijalle sivut ovat tärkeä työväline kokonaisuuden hahmottamiseen.

Sivulla olevaa taulukkoa kannattaa täydentää hankkeen aikana saman tien kun raportoitavaa syntyy.

Toinen rinnakkainen (ja joltain osin ehkä päällekkäinen) wikisivu on raportointi, johon kuvataan hankkeen toteutumista OPH:n kysymysten näkökulmasta. Hyödynnä copy/pastea mahdollisuuksien mukaan (:

Vinkki

Wikisivusta saa missä vaiheessa tahansa helposti tulostettua itselleen myös pdf-tiedoston: Tools/Export to PDF

Jos haluat tulostaa pdf:n ilman tätä ohjekohtaa, voit poistaa sivulta muokkaustilassa (klikkaa valituksi ja alareunasta Remove). Tämä ohje löytyy edelleen hankkeen yhteiseltä raportointi-sivulta.

  File Modified
Microsoft Word Document OPH-RAPORTOINTI-vali-loppuselvitys-pohja.docx Aug 30, 2015 by hannat
Microsoft Word 97 Document DO-TAVOITTEET-toteutumisen-seuranta-pohja.doc Aug 30, 2015 by hannat
PDF File digiopit-valiselvitys-oph-29012016-liite.pdf Jan 30, 2016 by hannat
PDF File digiopit-DO-valiselvitys-OPH-30012016.pdf Jan 30, 2016 by hannat
Microsoft Word 97 Document 176800_valtionavustusten_raportointilomake-2016.rtf Nov 25, 2016 by hannat

Valmiit loppuselvityksen liitteeksi tukevat koulutuksenjärjestäjäkohtaiset selvitykset 1/2017 

 

 Info

Hanketoiminnasta raportointi

 • OPH:lle väliselvitys 1/2016 
 • OPH:lle loppuselvitys 1/2017
 • täydennä aina kun raportoitavaa syntyy = projektipäällikön sähköinen muistilista 

 

 OHJE raportointitaulukko

Avaa oma sivusi ja sen alla sijaitseva raportointi-sivu. Sieltä löydät valmiin raportointitaulukon jota kannattaa täyttää säännöllisesti!

Väliselvitys syksyltä 2015

Taulukkoa kannattaa alkaa täydentää hankkeen aikana, aina kun raportoitavaa syntyy.

Taulukkoon kertyy näin oma osuutesi hankkeen yhteiseen väliselvitykseen syksyn 2015 ajalta. 

 • Salpaus kokoaa hankkeen yhteisen väliselvityksen ja lähettää OPH:lle tammikuussa 2016. 

Loppuselvitys - koko hankkeen ajalta

Wiki-taulukkoa pääsee muokkaamaan ja täydentämään, joten väliselvitystä varten tehdystä taulukosta syntyy myös loppuselvitys. 

 • Salpaus kokoaa hankkeen yhteisen väliselvityksen ja lähettää OPH:lle tammikuussa 2017. 

Taulukon kysymykset

Kysymykset on kopioitu OPH:n hankeselvityslomakkeesta (lomakkeen versio 8/2015).

11/2016 OPH:n lomake (rtf)

Vinkki

Wikisivusta saa missä vaiheessa tahansa helposti tulostettua itselleen myös pdf-tiedoston: Tools/Export to PDF

 • Jos haluat tulostaa pdf:n ilman tätä ohjekohtaa, voit poistaa sivulta muokkaustilassa (klikkaa valituksi ja alareunasta Remove). Ohje löytyy edelleen hankkeen yhteiseltä raportointi-sivulta.

Tavoitteiden toteutumisen seuranta

 • projektipäällikön ja hanketoimijoiden työkalu
 • tiedottamisen väline
 • hankeverkoston vertaiskehittämisen ja
  -oppimisen edistäjä

Hyödynnä oma tavoitteet-sivusi
 

 Oppilaitosten tavoitteiden toteutumisen seuranta -sivut

 


 

 OHJE tavoitteiden toteutumisen seuranta

Avaa oma sivusi ja sen alla sijaitseva tavoitteiden toteutuminen -sivu. Sieltä löydät valmiin taulukon, jota kannattaa täyttää säännöllisesti!

Tavoitteiden toteutumisen seurantataulukko on laadittu, jotta hankeverkostossa olisi helpompi seurata oppilaitosten omia ja verkoston yhteisten kehittämistavoitteiden toteutumista.

Hankkeen etenemisestä julkisilla wikisiivuilla kertominen on myös osa hankkeen tiedotusta.

Nähdessämme muiden hankkeet opimme toisiltamme. 

Hankkeen koordinoijalle sivut ovat tärkeä työväline kokonaisuuden hahmottamiseen.

Sivulla olevaa taulukkoa kannattaa täydentää hankkeen aikana saman tien kun raportoitavaa syntyy.

Toinen rinnakkainen (ja joltain osin ehkä päällekkäinen) wikisivu on raportointi, johon kuvataan hankkeen toteutumista OPH:n kysymysten näkökulmasta. Hyödynnä copy/pastea mahdollisuuksien mukaan (:

Vinkki

Wikisivusta saa missä vaiheessa tahansa helposti tulostettua itselleen myös pdf-tiedoston: Tools/Export to PDF

Jos haluat tulostaa pdf:n ilman tätä ohjekohtaa, voit poistaa sivulta muokkaustilassa (klikkaa valituksi ja alareunasta Remove). Tämä ohje löytyy edelleen hankkeen yhteiseltä raportointi-sivulta.

  File Modified
Microsoft Word Document OPH-RAPORTOINTI-vali-loppuselvitys-pohja.docx Aug 30, 2015 by hannat
Microsoft Word 97 Document DO-TAVOITTEET-toteutumisen-seuranta-pohja.doc Aug 30, 2015 by hannat
PDF File digiopit-valiselvitys-oph-29012016-liite.pdf Jan 30, 2016 by hannat
PDF File digiopit-DO-valiselvitys-OPH-30012016.pdf Jan 30, 2016 by hannat
Microsoft Word 97 Document 176800_valtionavustusten_raportointilomake-2016.rtf Nov 25, 2016 by hannat

(tulossa) Loppuraportointi 30.1.2017 pdf | liitteenä kuvaus tavoitteiden toteutumisesta pdf ja talousraportti (lähetetty erikseen vain projektipäälliköille)

TavoitteetToteutuminen 2016
  

Aiempi raportointi OPH väliselvitys 30.1.2016 pdf | liitteenä kuvaus tavoitteiden toteutumisesta pdf ja talousraportti (lähetetty erikseen vain projektipäälliköille)

Tavoitteet yhteiset ja omatToteutuminen 2015-1/2016

1 Kehittää, mallintaa ja tuotteistaa vertaiskehittämisen avulla nousevat, oppilaitosten strategisten tavoitteiden mukaiset ammattitaidon saavuttamista tukevat virtuaaliset oppimisratkaisut ja ohjauskäytännöt, joissa hyödynnetään tutkivan/osallistavan oppimisen ammatilliseen koulutukseen sovellettua pedagogista mallia. Levittää vertaiskehittämisen avulla mallinnetut hyvät käytännöt ja lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön, sekä opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista hankeverkoston järjestämässä kolmessa roadshow’ssa.

 • Lähi- ja etäosallistuttavien digityöpajojen (2) suunnittelu ja toteuttaminen (Salpaus).
 • Pelillisyyden mallintaminen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi (Salpaus).
 • O365:n hyödyntämisen vertaiskehittäminen (Esedu).
 • Opettajien osaamiskartoitus ja teematyöpajat (5) oppimis- ja ohjauskäytänteiden mallintamiseen, levittämiseen ja vertaistukiverkostojen luomiseen (Esedu).  
 • Malli mobiililaitteiden hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa (Esedu, autoala). 
 • Malli kuvien ja videoiden hyödyntämiseen oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemisessä (Ekami, marata, hius- ja autoala).
 • Henkilökohtaisen oppimisympäristömallin (PLE) käytön laajentaminen ja levittäminen hankeverkostossa (Sakky).
 • Digitaalisten oppimisratkaisujen käytön laajentaminen uusille aloille (SamiEdu).
 • Yhtenäinen malli eri oppimisympäristöille käytettävyyden helpottamiseksi (Amisto).
 • Verkostoyhteistyöhön, vertaiskehittämiseen ja roadshow-toteutusten suunnitteluun osallistuminen ja henkilöstön tvt-osaamisen kehittäminen (Dila, Point College, SamiEdu, Ysao, Ekami, Esedu, Amisto, Sakky, Salpaus)

 

 

Tavoitteen 1 toteutuminen
Salpaus koordinoijana on luonut edellytyksiä hankeverkoston yhteistyölle, vertaiskehittämiselle. Vertaiskehittämisestä on luotu yhteistä ymmärrystä verkkopalavereissa. Verkkotyöskentelyyn on sovittu työvälineitä ja toimintatapoja (hankewiki, suljettu Facebook-ryhmä, AC/Skype-palaverit).

Hankeverkosto on osallistunut pääosin aktiivisesti verkkotapaamisiin. Hankewikiin on saatu koottua lähtötilanne (oppimisalustat, tvt-osaaminen ja ajankohtaiset kysymykset) tavoitteiden tarkentamiseksi ja osaamisen kartoittamiseksi.  Osaamisen jakamista ja hyvien käytäntöjen edelleen kehittämistä varten muodostetut viisi kehittämisteemaryhmää on saatu perustettua, jäsenet nimettyä ja vetovastuut (Sakky, SamiEdu, Point College, Salpaus) jaettua mutta varsinainen ryhmien työskentely on vasta alkamassa.

Hankkeen kolmen roadshow-koulutustilaisuuden suunnittelusta ja mallintamisesta on keskusteltu kaikissa palavereissa. Sparraukseen on hyödynnetty myös ulkopuolista asiantuntijaa. Roadshow'n suunnittelun tueksi on laadittu yhteinen kysely roadshow-toiveista mutta sitä ei ole vielä laajemmin hyödynnetty. Ensimmäisen roadshow on saatu sovituksi (22.3.2016, Lahti, pelillisyys). Muut kaksi sopimatta.

Opiskelija- ja työelämälähtöisyys on tavoitteiden mukaisesti ollut keskiössä useilla koulutuksenjärjestäjillä, muun muassa sisältöjä on suunniteltu ja tuotettu yhdessä (kysely, videot, työpaja).

Koulutuksenjärjestäjät ovat hyödyntäneet hyvin aiempien hankkeidensa tuloksia omassa kehittämistyössä (tutkiva oppiminen, oppimisperusteinen blogi, PLE-oppimisympäristö) mutta osaamista ei ole vielä laajasti jaettu hankeverkostolle.

 • Salpaus: Digityöpajojen suunnittelu aloitettu, keskeiseksi on noussut opiskelijalähtöisyys; ensimmäisessä työpajassa (2/2016) opiskelijat ohjaavat opettajia. Vetovastuu pelillisyys-kehittämisteemaryhmästä, joka on vasta organisoitunut. Pelillisyys on sekä roadshow'n että oman digityöpajan aiheena.
 • Esedu: Opetushenkilöstön osaamiskartoitus tehty, tulosten (2/2016) pohjalta suunnitellaan koulutuksia 2018 saakka. Autoalan laitehankintatarpeet selvitetty.
 • Ekami: Opetus- ja ohjausmallissa käyttöön otettu O365:n työkaluja. Kuvausta ja videointia tehty tablettitietokoneilla ja Wevideolla (autoala). Mentoreina uusille (marata, hius, auto) ovat toimineet aiemman hankkeen opettajat (ICT- ja sote).
 • Sakky: PLE-mallin levittäminen oppilaitoksen sisällä on aloitettu.
 • SamiEdu: Pidetty työpajoja opettajille (digiajan työelämätaidot, työvälineet). Opettajakohtaiset tavoitteet työelämän ja opiskelijoiden osallisuudesta (reflektointi, osaamisen näkyväksi tekeminen) määritelty.
 • Amisto: Pidetty tvt-perehdytyksiä opettajille.
 • Point College: tvt-perehdytyksiä on järjestetty toisen hankkeen puitteissa.

2 Vahvistaa osaamisperusteisuuden, työelämälähtöisyyden ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumista virtuaalisten oppimisratkaisujen ja ohjauskäytäntöjen avulla. Nostaa vertailuun hankeverkostossa käytössä ja kehitteillä olevat mobiiliohjauksen pedagogiset menetelmät ja työvälineet erityisesti työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa, sekä oppimisprosessin dokumentoinnissa. Kehittää työssäoppimisen mobiiliohjausta opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan näkökulmista yhteistyössä yritysten ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Valita hankeverkoston parhaat käytännöt ja kehittää, mallintaa ja tuotteistaa ne roadshow’ssa levitettäväksi ja sovellettaviksi oppilaitosten opetuksen arkeen. 

 • O365:n (ePortfolio, blogi, oppimisen arviointitaulukko) hyödyntämisen pilotointi opiskelijan osaamisen kehittymisen tukemisessa (Esedu).
 • Työpaikkaohjaajien valmiuksien lisääminen työvälineiden (Office 365, Skype, blogi) käytössä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa (SamiEdu, Dila). TOP-ohjaajakoulutuksen kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen (Dila).
 • Olemassaolevien järjestelmien (Primus, Kurre, Wilma-päiväkirja) ohjaus- ja arviointimahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä työelämän ja työpaikkaohjaajien kanssa (Dila, Ysao, Amisto).
 • Työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen toteuttaminen teaching department -mallin mukaisesti (Point College).
 • Työssäoppimisen mobiiliohjaus ja arviointi verkossa (Salpaus).

 • Dila: Tehty kysely työpaikkaohjaajille  valmiuksista käyttää digitaalisia ohjausvälineitä ja ohjelmia. Tulosten pohjalta (1/2016) kehitetään Wilman käytön ABC-video.
 • Ysao: Tehty taustatyötä ja luotu Primukseen testiympäristö työpaikkaohjaajan ohjeistuksen laatimiseksi.
 • Esedu: Koulutettu opetushenkilöstö O365:n käyttöön syksyn 2015 aikana. Aloilla käytössä O365-ryhmätyötiloja tiimeille, ryhmänohjaukseen ja opetukseen (lähiopetusmateriaalit, etäopetustehtävät).
 • Point College: Tehty työssäoppimisen ohjauksen tilanne- ja kehittämistarpeiden kartoitus.
 • Salpaus: Työssäoppimisen arvioinnin mobiilipalvelua (oppa.fi) kehitetään jo Salpauksen toisessa hankkeessa, tämän hankkeen osuus vasta suunnitteilla opettajan kanssa (soteala).

 

3 Kehittää virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettävää toimintamallia tutkintoja, koulutusaloja tai oppilaitosrajoja ylittäviin oppimisratkaisuihin. Rakentaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista tukevia ohjauskäytäntöjä ja digitaalista oppimateriaalia hyödyntäen tutkivan/osallistavan oppimisen ja käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) menetelmiä, opetustallenteita, monimediaista sisältöä tai pelillisyyttä.

 • Kehitetään ja testataan monimuoto-opetukseen perustuvaa virtuaalista oppimisympäristöä Moodle-oppimisalustalle, tavoitteena verkko-opisto (Sakky).
 • Verkkokurssien kehittäminen, tuotantomallin ja kurssityyppien ja rakenteiden määrittely (Point College).
 • Verkko- ja monimuoto-toteutuksen mallintaminen yksilöllisiin opintopolkuihin (Salpaus).
 • Sakky: On rakennettu virtuaalisen oppimisympäristön aihio Moodle-oppimisalustalle (ICT- ja turvallisuusala).
 • Dila: Aloitettu verkkokurssin (yrittäjyys/ palvelujen tuottaminen) rakentaminen Moodle-oppimisalustalle. Tekeillä on blogi opetuskeittiölle, jota tiedottamisen lisäksi voidaan käyttää opetusmateriaalin julkaisupaikkana.
 • Esedu: Kartoitettu pilotteja joustavien verkko-oppimismahdollisuuksien kehittämiseen (yrittäjyys, asiakaspalvelu, tvt, ruotsi).
 • Point College: Tehty omaa kehittämistyötä ja kokeiluja verkkoluennoista - verkostoyhteistyö asiasta vasta järjestäytymisvaiheessa.


 

 

 • No labels