Skip to end of metadata
Go to start of metadata

paluu vertaiskehittäminen-pääsivulle

2 Videot, kuvat ja blogit 
(esim. ThingLink) verkko-opetuksessa/oppimisen dokumentoinnissa ja 
arvioinnissa, yksilölliset opintopolut (tutkiva oppiminen)

Työryhmä
SamiEdu (vetäjä), DILA (kehittäjä)
+ Amisto, Esedu, Ekami

Teeman kuvaus | teema roadshow'ssa | aiemmin tehtyä | verkkoaineisto

Jäsenten esittely
Oppilaitos
Rooli
Osaaminen,
aiemmin tehtyä 
Kiinnostus/
ajankohtaista
Erityisiä kysymyksiä
aiheesta 
ToimijatMuuta

SamiEdu
ryhmän vetäjä

Osaamisperusteinen blogi, oppimisvideot, thinglinkin käyttö

TVT käytäntöjä kuvaava blogi http://parastatasta.blogspot.fi/

Osaamisperustaisen blogin malliblogi http://raksanmalli.blogspot.fi/

 

seppo-peli

 https://www.thinglink.com/scene/756829281253851138

https://www.thinglink.com/scene/756832622897790978

Miten Thinglinkkejä voisi tästä kehittää? Miten tutkinnon osat visualisoituvat? Miten kootaan maahanmuuttajaopiskelijoita tukevaa aineistoa.

Tuotteistus vielä avoin

 

Anne-Mari Behm

anne-mari.behm(at)samiedu.fi

 
DILA
kehittäjä
   Anne-Maria Karjalainen
(at)dila.fi 
 
Ekami
kehittäjä

Oppimisprosessin ja osaamisen

dokumentointi kuvaamalla

Kuvaamisen pedagogisen

käytön edelleen kehittäminen

 

Hilkka Huisko
Markku Purkunen
Henna Ström-Kallio
Mirva Muona
(at)ekami.fi 

 

Esedu

kommentoija

 Kuvat, blogit, videoklipit (pienimuotoisia kokeiluja eri aloilla)

 

Henkilöstolle ja opiskelijoille suunnatut itseopiskeluvideot:  http://www.eskoppi.fi/course/view.php?id=442 (datanomiopiskelijat ovat laatineet videot)

 

 Oppimisen ja osaamisen kehittymisen dokumentointi kuvaamalla ja blogeissa.

Videoklippien yms. käyttö opetuksen ja itseopiskelun tukena.

 

 Miia Roos
Mari Jokiniemi 
(at)esedu.fi 
 
Amisto
kehittäjä
   Teemu Kuisma
Teemu Eskola 
(at)amisto.fi 
 
  • No labels