Skip to end of metadata
Go to start of metadata

paluu vertaiskehittäminen-pääsivulle

3 Verkko-opinnot mallinnus 
opetustallenteet (videot), käänteinen opetus

Työryhmä
Point College (vetäjä), Salpaus (kehittäjä), Ysao (kommentoija)
+ Sakky, Esedu

 

Teeman kuvaus hankkeessa alla ks. koko hankkeen tavoitteet | teema roadshow'ssa | aiemmin tehtyä | verkkoaineisto | tehdyn esittely Lahti Livessä (30 min, salasana: digi) | jäsenten esittely | Lahti Live työryhmän padlet  

Tavoitteet (hankehakemuksesta)

Kehittää virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettävää toimintamallia tutkintoja, koulutusaloja tai oppilaitosrajoja ylittäviin oppimisratkaisuihin. Rakentaa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista tukevia ohjauskäytäntöjä ja digitaalista oppimateriaalia hyödyntäen tutkivan/osallistavan oppimisen ja käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) menetelmiä, opetustallenteita, monimediaista sisältöä tai pelillisyyttä.

Tulokset (hankehakemuksesta)

On kehitetty ja mallinnettu virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäviä koulutusaloja ja oppilaitosrajoja ylittäviä oppimisratkaisuja ja ohjauskäytäntöjä. Mallinnuksessa toteutetaan tutkivan/osallistavan oppimisen tai käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) periaatteita, sekä hyödynnetään opetustallenteita, monimediaista sisältöä tai pelillisyyttä.

 

VARAA SOPIVAT KEVÄÄN VERKKOTAPAAMISAJAT MAHD PIAN

Oppilaitos
Rooli
Osaaminen,
aiemmin tehtyä 
Kiinnostus/
ajankohtaista
Erityisiä kysymyksiä
aiheesta 
ToimijatMuuta

Point College
ryhmän vetäjä

Verkkomateriaalia kehitetty runsaasti erityisesti datanomikoulutukseen,

myös kokonaisia itseopiskelukursseja

Datanomikoulutuksen luennot lähetetään verkon kautta sekä tallennetaan -> opinnot on mahdollista suorittaa etänä

Verkkokurssien tuotantomallin määrittely

Erilaisten kurssityyppien ja -rakenteiden määrittely,

Verkko-opetuksen pedagogiikka

Ammatillisen koulutuksen pedagogiikka yhdistettynä verkon käyttöön

Lähtötasotestien ja kyselyiden kehittäminen oppimistulosten varmistamiseksi

Tekniset kysymykset luentojen verkkotallennuksessa ja streamaamisessa

Eri tasoisten opiskelijoiden huomiointi tuottaa ongelmia. Lähiopetusta kaivattu verkko-opetuksen rinnalle. Miten yksilöllistä tukea verkon kautta?

Juha Sonck
Katriina Karkimo

(at)pointcollege.fi 

 
Salpaus
kehittäjä

Verkkomateriaalia tehty paljon mutta varsinaisia verkko-opintoja ollut vain muutamia (äidinkieli, fysiikka/kemia).

Muutamat opettajat tehneet tallenteita joita hyödynnetty myös käänteisen opetuksen toteuttamiseksi pienimuotoisesti.

2015 päättynyt (TOM2+1) ja meneillään oleva jatkohanke (JIT) 3D-peliympäristössä YTO-osioita

Ajankohtainen asia: sekä verkko-opinnot että käänteinen opetus TVT-linjauksissa ja mainittuna strategiassa, pedagogisissa tavoitteissa.

Ollaan mukana OKM:n Helmen koordinoimassa isossa 24/7-hankeverkostossa, jossa tehdään peda-käsikirjoitusta ja luodaan valtakunnallista koulutustarjotinta.

Miten käänteinen opetus toimimaan? Miten rakentaa laadukasta, opiskelijalähtöistä, oppimista tukevaa ja riittävän, oikea-aikaisen ohjauksen varmistavaa verkko-opetusta?Hanna Toijala
Laura Laakkonen
Anna Forsström
Mika Lammassaari
Eerika Grönlund
(at)salpaus.fi 
 
Esedu
kehittäjä 

Verkkomateriaalia kehitetty, mutta sen käyttö ja hyödyntäminen vaihtelevaa. Kehitetyt aineistot hajanaisia.

Opetustallenteiden käyttö vähäistä.

 

Verkko-opetuksen pedagogiikka ja mahdollisuudet (erityisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta).

Opetustallenteiden hyödyntäminen (myös eri paikkakunnat ja koulutusalojen yhteiset tarpeet huomioiden).

Ajankohtaista Esedussa:

Jo kehitetyt aineistot/kurssit käyttöön nykyistä laajemmin.

Verkkopainotteisten yrittäjyysopintojen kehittäminen. Jo kehitettyjen aineistojen yhtenäistäminen ja kerääminen yhteiseen paikkaan jäsennellysti.
Ytojen saaminen mukaan verkko-opintojen kehittämiseen 

Verkko-opintojen toteuttamismallit ammatillisessa koulutuksessa eri alat huomioiden.

Tekniset toteutukset: mm. yhtenäiset käyttöympäristöt ja mahdollisimman yksinkertaiset toteutukset eritasoiset käyttäjät huomioiden

Miia Roos
Mari Jokiniemi
(at)esedu.fi 
 
Ysao
kommentoija

 Verkkomateriaalia tuotettu runsaastikin, myös itseopiskeluaineistoa lähinnä aikuisopiskelijoille.

Opetustallenteita käyttäneet vain muutamat opettajat.

 

 Verkko-opetuksen pedagogiikka, tekniset toteutustavat ja -mallit sekä hyvät käytänteet  kiinnostavat. 

Riina Huttunen
(at)ysao.fi 

 

Hanketoimijoita myös Tuovi Huttunen

Eija Vesterinen

Tea Korolainen 

Sakky
   ?
(at)sakky.fi 
 
  • No labels