Skip to end of metadata
Go to start of metadata

paluu vertaiskehittäminen-pääsivulle

5 Pedagoginen tvt-osaaminen
Mentorointi, työpajat, tutkiva oppiminen, hyvät käytännöt, uusi ops ja pedagogiikka

Työryhmä
Salpaus (vetäjä), Ysao, Point College (kehittäjiä), Ekami

Teeman kuvaus | teema roadshow'ssa | aiemmin tehtyä | verkkoaineisto
Lahti Live ryhmätyöskentely padlet

Jäsenten esittely
Oppilaitos
Rooli
Osaaminen,
aiemmin tehtyä 
Kiinnostus/
ajankohtaista
Erityisiä kysymyksiä
aiheesta 
ToimijatMuuta

Salpaus
ryhmän vetäjä

Webinaarit TutKIVA 2 -hankkeessa

Verkko-opetuksen mentoriverkosto 

 

Salpauksen omat DigiOpit-hankkeen työpajat (3)
  1. ma 8.2.2016 ks. bit.ly/dosalpauspaja1

online-ohjaus ja -työskentely

 

Hanna Toijala
Jarno Räsänen
(at)salpaus.fi 

Konsultointi, työpaja
Anne Rongas pe 15.1.2016, Lahti klo 9-12
ks. roadshow-mallinnus 
Ysao
kehittäjä 

 OPS-työryhmä vetänyt ops-uudistuksen YSAO:lla

TVT-tiimi päivittämässä YSAO:n tvt-strategiaa 2016-2019

  

Eija Vesterinen

Tea Korolainen

(a) ysao.fi

 YSAO:n tvt-tiimi tiedon kokoajana ja levittäjänä
Point College
kehittäjä
Henkilöstön tvt-osaamista kehitetty sisäisenä hankkeena vuodesta 2014 lähtien

Tvt-osaamisen kartoittaminen

Työpajojen tilalle digitaitoja kehittävää toimintaa

 Katriina Karkimo
(at)pointcollege.fi 
 
Ekami
kommentoija

Tutkiva oppiminen,

opiskeijalähtöisyys

pedagogiiikan syventäminen

digitalisten ratkaisujen käytössä

 

Hilkka Huisko
Helena Sorsa
(at)ekami.fi 

 
  • No labels