Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Syksy 2016 

AsiaKuvausVastuuhenkilö(t)AikaMuutaTehty
 • 1. Väliraportointi 

Hankkeessa keväällä 2016
tehdystä vapaamuotoiset esittelyt (teksti, kuvat, video ym. suoraan blogiin)


projektipäällikkö ja/tai hanketoimijat7-8/2016

Blogi

postaus blogiin itse sähköpostitse: • Esedu
 • SamiEdu
 • Dila
 • Ysao
 • Salpaus (sote)
 • Amisto
 • Point College
 • Ekami
 • Sakky
 • 2. Oppimispelikilpailu
Avoin kilpailu kaikille ammatillisille oppilaitoksilleHanna Toijala ja Anna Forsström7-15.9. ilmoittautuminen,
15.10.2016 ehdotukset 

Blogissa linkit ja tietoa

bit.ly/do1pelikilpa

 • Blogi, Hanna
 • Some-tiedote, Anna
 • Mainostaminen, kaikki
 • 3. OPH Parhaat käytännöt -kilpailu

Pelaa yli rajojen -hyvä käytäntö kilpailuun

Hyvä käytäntö, julkaistu

Hanna Toijala19.8.2016Yhteinen kilpailuehdotus VYYTI-hankkeen kanssa, kumppanina DO-verkosto
 • Salpaus/Hanna, kilpailuehdotus
 • 4. OPH, Pedagogiset huiput, Levi

Ohjelma
Pedagogiset huiput Levillä

DO pitää pop up-työpajan aiheesta Seppo-pelit oppimiseen innostajina

 

Ilmoittautuminen
30.8.2016 

15.-16.9.2016

Pop up -työpajaa varten

 • Salpaus (Hanna, Anna, Laura)
 • Dila?
 • Muut?
 • 5. Roadshow 2
 • Toteutetaan etäosallistuttava roadshow 2, jossa levitetään tuotteistettuja hyviä käytäntöjä. 
 • Ehdotus: Lähetys Salpauksesta, esiintyjät etänä
 
 • syys- vai lokakuu 2016 ?
  
 • 6. Roadshow 3
 • Toteutetaan live- ja etäosallistuttava roadshow 3 (päätösseminaari) jossa levitetään tuotteistettuja hyviä käytäntöjä. 
 • Paikkana Lahti
 

marraskuu 2016 ?

Paikkana Lahti ja etäosallistuminen

  
 • 7. Hankkeen tulokset hyviksi käytännöiksi ja verkkosisällöiksi
 • Tulosten arviointi itsearvioinnin ja vertaiskehittämisen menetelmin.  
 • Tulosten mallinnus ja tuotteistaminen (roadshow-sisällöt, Huippumallit käyttöön –käsikirja, kehittämisteemat).
 • Tulokset kootaan ja julkaistaan verkkosivuilla (tehty osin jo roadshow'ta varten) ja OPH:n portaaliin. 
 • Tuotteistus-blogi http://digihelmet.blogspot.fi
 

Lokakuu-joulukuu 2016

Tammikuu 2017

  
      


 Syksyllä 2016 tehtävät

 

  • ilmoittautuminen 15.9./kilpailuehdotukset 15.10./kilpailun voittajien julkistus (3. roadshow)
  • Osa hankeverkostosta (Salpaus, muut osallistujat) toteuttavat pop up -työpajan aiheesta Seppo-pelit oppimiseen innostajina
 • 4. Benchmarkkaus-webinaari (9/2016 ?)
  • Aiheena opiskelijan portfolio, AC/Skype?
 • 5. Roadshow 2
  • Toteutetaan etäosallistuttava roadshow 2, jossa levitetään tuotteistettuja hyviä käytäntöjä. 
  • Paikkana Savonlinna, SamiEdu
  • 9-10/2016 ?
 • 6. Roadshow 3
  • Toteutetaan etäosallistuttava roadshow 3, jossa levitetään tuotteistettuja hyviä käytäntöjä. 
  • Loppuseminaari Lahti 11/2016 ? *)
 • 7. Hankkeen tulokset hyviksi käytännöiksi ja verkkosisällöiksi
  • Tulosten arviointi itsearvioinnin ja vertaiskehittämisen menetelmin.  
  • Tulosten mallinnus ja tuotteistaminen (roadshow-sisällöt, Huippumallit käyttöön –käsikirja, kehittämisteemat).
  • Tulokset kootaan ja julkaistaan verkkosivuilla (tehty osin jo roadshow'ta varten) ja OPH:n portaaliin. 

Kevät 2016 

 Keväällä 2016 tehtävät
 • Vertaiskehittäminen 
 • hyvien käytäntöjen mallintamista ja tuotteistamista verkossa ja lähitapaamisissa roadshow’n yhteydessä.  
 • henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttäminen virtuaalisiin oppimisratkaisuihin ja ohjauskäytäntöihin työpajoissa ja verkossa.  
 • oppimisratkaisujen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa.  
 • mallien pilotointi.  
 • Roadshow 1
 • Toteutetaan etäosallistuttava roadshow 1, jossa levitetään tuotteistettuja hyviä käytäntöjä. 

Roadshow 2 on siirretty toteutettvaksi syksyllä 2016

Syksy 2015

 Syksy 2015

Syksy 2015 hakemusteksistä tiivistetyt toimenpiteet  

 • Hankeverkoston toiminnan organisointi
 • aloituspalaveri
 • yhteiset työkäytännöt ja työvälineet
 • sovitaan arvioinnin ja tiedottamisen käytännöt
 • perehdytään Huippumallit käyttöön -malliin
 • vertaiskehittämisen tehtävien organisointi oppilaitoksissa
 • kehittämistavoitteisiin liittyvän osaamisen ja kokeiltujen käytäntöjen kartoitus
 • vertaiskehittämisparien/-ryhmät - yhteiset strategiset kehittämistavoitteet
 • arvioidaan ja mallinnetaan jo käytössä olevat palvelut (top-ohjaus, dokumentointi)
 • aloitetaan rajoja ylittävien oppimis-/ohjausratkaisujen mallintaminen
 • Roadshow-koulutustilaisuuksien suunnittelu
 •  

 

 

 

 Syksy 2015, hakemusteksti

- Hankeverkoston toiminta organisoidaan ja järjestetään ensimmäinen verkostotapaaminen. Luodaan yhteiset työkäytännöt, valitaan työvälineet ja sovitaan hankkeen arvioinnin ja tiedottamisen käytännöt. Perehdytään Huippumallit käyttöön - Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirjaan, jonka mukaista mallia aiotaan hyödyntää hanketulosten mallintamisessa ja tuotteistamisessa. 

- Kartoitetaan verkoston kehittämistavoitteisiin liittyvä osaaminen ja koulutuksen järjestäjien kokeilemat hyvät käytännöt. Verkoston oppilaitosten opettajista ja asiantuntijoista muodostetaan pareja tai pienryhmiä. Ryhmiin pyritään saamaan asiassa sekä pidemmällä että alussa olevia. Vertaiskehittämisen ryhmäjaon valintaperusteena on osapuolten jaettu yhteinen tavoite kehittää tiettyä koulutuksen järjestäjän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategisten linjausten mukaista virtuaalista oppimisratkaisua tai opetus- ja ohjauskäytäntöä.  

- Otetaan arvioitavaksi ja mallinnettavaksi työssäoppimisen ohjaukseen ja oppimisen dokumentointiin verkostossa jo käytettävät palvelut (opiskelijahallintojärjestelmät, ePortfolio Kyvyt.fi, ItsLearning, Office365, Moodle) ja sosiaalisen median palvelut (Blogger, WordPress, Facebook, Instagram ym.).  

- Suunnitellaan roadshow't, kolme hankeverkoston koulutuksen järjestäjille kohdennettua koulutustilaisuutta. 

- Aloitetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä hyödynnettävän tutkintoja, koulutusaloja tai oppilaitosrajoja ylittävien oppimisratkaisujen ja ohjauskäytäntöjen mallintaminen. 

 Kevät 2016, hakemusteksti

- Vertaiskehittämistä, hyvien käytäntöjen mallintamista ja tuotteistamista jatketaan verkossa ja lähitapaamisissa, jotka pidetään roadshow’n yhteydessä.  

- Perehdytetään hankeverkoston opettajia, ohjaushenkilöstöä ja opiskelijoita virtuaalisiin oppimisratkaisuihin ja ohjauskäytäntöihin työpajoissa ja verkossa.  

- Suunnitellaan ja toteutetaan pedagogisia menetelmiä, virtuaalisia oppimisympäristöjä ja mobiiliohjausta hyödyntäviä oppimisratkaisuja yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa.  

- Suunniteltuja toteutusmalleja pilotoidaan verkoston oppilaitoksissa. Vaikka vertaiskehittäminen on ennen kaikkea osaamisen jakamista ja yhteisöllistä työskentelyä verkossa, siihen voi, osapuolen lähtökohdista ja kehittämistehtävästä riippuen, kuulua myös käytännön kokeiluja.  

- Toteutetaan kaksi avoimesti etäosallistuttavaa roadshow’ta, joissa levitetään hyviä käytäntöjä. 

 Syksy 2016, hakemusteksti

- Toteutetaan yksi roadshow, jossa levitetään hyviä käytäntöjä. 

- Arvioidaan itsearvioinnin ja vertaiskehittämisen menetelmin hankkeen tulokset.  

- Mallinnetaan ja tuotteistetaan tulokset hyödyntäen Huippumallit käyttöön –käsikirjaa. Tulokset kootaan ja julkaistaan verkkosivuilla. 

 • No labels