Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YDINOSAAMINEN 180 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 75 OP

 

 

 

 

 

YT1 Orientointi , 15 op, 1. syksy

 

 

 

 

 

0745OA Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2 op

2

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op4    
0708T1103 Tietotekniikka I 3 op3    

0701MP103 Matematiikan perusteet 3 op

3

 

 

 

  

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot 3 op3   

 

YT2 Ympäristö- ja energiatekniikka 15 op, 1. syksy

 

 

 

 

 

0745MY106 Maa- ja vesiekosysteemit ja ympäristökemia 6 op

 6

 

 

 

 

0701MK103 Mekaniikka 3 op 

 3

 

 

 

 

0745JH06 Jäte-, energia- ja vesihuolto 6 op

 6   

 

YT3 Yhdyskunnat ja viranomaissäätely 15 op, 1. kevät

 

 

 

 

 

 0745YH03 Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3 op

 3

 

 

 

 

0745YA03 Ympäristövaikutusten arviointi 3 op

 3

 

 

 

 

0745YS03 Yhdyskuntasuunnittelu 3 op 3    

0745CA03 CAD I -suunnittelu 3 op

 3   

 

0701GT103 Geometria ja trigonometria 3 op 3    

YT4 Paikkatiedon soveltaminen 15 op, 1. kevät

 

 

 

 

 

 0701VM103 Vektorit ja matriisit 3 op

 3

 

 

 

 

 0745PH03 Paikkatiedon hallinta (MAP-info + ARCGIS) 3 op

 3

 

 

 

 

0745YP06 Ympäristöprojekti 6 op

 6

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 3

 

 

 

 

YT5 Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen 15 op, 2. syksy

 

 

 

 

 

0746YF03 Ympäristöfysiikka 3 op (vain YS)

 

 3 

 

 

 

0745YV03 Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3 op

 

 3

 

 

 

0745YM03 Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3 op

 

 3

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op  3   
0701DI103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op (vain YET)  3   
0707YT103 Ympäristösuunnittelun talousmatematiikka 3 op  3   

AMMATTIOPINNOT 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

YS1 Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat 15 OP, 2. syksy

 

 

 

 

 

0746MM05 Maisema maankäytön suunnittelussa 5 op  5   
0746RY404 Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 4 op  4   
0746MK03 Maanmittaus, kartat ja kiinteistönmuodostus 3 op  3   
0746KK03 Kuvankäsittely (Photoshop)  3 op  3   

YS2 Liikenne ja maankäyttö 15 OP, 2. kevät

 

 

 

 

 

0746YKS05 Yhdyskuntasuunnittelu / LAMK

0746KTS05 Katu- ja tiesuunnittelu / HAMK

0746KTS05 Liikenneturvallisuus ja -psykologia / HAMK

 

 5

 5

 5

   

YS3 Asuinympäristöt 15 OP, 2. kevät

 

 

 

 

 

0746AY05 Asuinympäristöt - projekti 5 op   5   
0746AK05 Asemakaavoitus 5 op  5   
0746LK05 Lähiympäristön käsittely 5 op  5   

YET1 Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus 15 OP, 2. syksy

 

 

 

 

 

0747YL03 Ympäristötutkimuksen kemia ja laboratorioanalyysit 3 op  3   
0747MM03 Maastotyöskentely, mittaukset ja työmaavalvonta 3 op  3   
0747PK03 Pilaantuneen kohteen kunnostusprosessi 3 op  3   
0747KE03 Kestävä kehitys ja energiatehokkuus kunnostuksessa (in-situ menetelmät)  3 op  3   
0701T1103 Tilastomatematiikka I  3 op  3   

YET2  Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina 15 OP, 2 kevät

 

 

 

 

 

0747KV06 Kaupunkialueiden vesien hallinta ja projekti 6 op  6   
0747AE03 Ammattienglanti 3 op  3   
0747HA03 Haja-asutusalueiden vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja rakentaminen 3 op  3   
0747SV03 Suljetut vesikierrot, materiaali ja energiatehokkuus 3 op  3   

YET3 Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat 15 OP, 2. kevät

 

 

 

 

 

0701SA103 Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3 op  3   
0701FL103 Fysiikan laboraatiot 3 op  3   
0701LE103 Lämpöenergia 3 op  3   
0747UE06 Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6 op  6   

Projekti (E) + menetelmäopinnot 15 OP, 3. tai 4. vuosi

 

 

 

 

 

0745JO05 Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely 5 op

0745EPR10  Environmental Project (määritellään tapauskohtaisesti) 10 op

  

5

10

5

10

 

HARJOITTELU 30 OP

 

 

30

30

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

 

 

 

 

 

0745ON015 Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

15

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

MUUT AMMATTIOPINNOT 45 OP (valitaan alla olevista 15 op:n moduuleista)

 

 

 

 

 

YS4 Kuntaprojekti  15 op, 3. syksy

 

 

 

 

 

0701T1103 Tilastomatematiikka 3 op 

 

 

 

 

0746AE03 Ammattienglanti 3 op

 

 

3

 

 

0746PRO09 Projekti 9 op    

YET4 Energiatehokkuus 15 OP, 3, syksy

 

 

 

 

 

 0721LK103 Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3 op   3  
 0747EY03 Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3 op   3  
 0747ER03 Energiatehokkuus rakennuksissa 3 op   3  
 0747EN03 Energianeuvonta 3 op   3  
 0747EP03 Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3 op   3  

YET5 Energiaosaamista syventävä moduuli 15 OP

 

 

 

 

 

- biomassojen käsittely ja hyödyntäminen energiana; määritellään tapauskohtaisesti     

Ympäristötehokkuus   15 OP, 3. syksy/kevät, tekniikan alan yhteinen (englanniksi)

 

 

 

 

 

0747EK03 Elinkaariajattelu 3 op     3  

0747MJ03 Materiaalitehokkuus, -kierrätys ja jätehuolto 3 op

 

 

  3

 

 

0747EH03 Energiatehokkuus 3 op

 

 

  3

 

 

0747YY03 Yrityksen ympäristölainsäädäntö 3 op    3  
0747YB03 Ympäristöasiat yrityksen johtamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa 3 op    3  

Toiminnanohjaus 15 OP, tekniikan alan yhteinen

 

 

 

 

 

0730YR403 Yrityksen rahaliikenne 3 op

0730MA403 Markkinointi 3 op

0730JL403 Johtaminen ja laatu 3 op

0730TO403 Tuotannonohjaus 3 op

0730YO403 Yrittäjyysopinnot 3 op

     

Development Studies (HAMK/LAMK) 15 OP

 

 

 

 

 

0745KV05 National and International Development Cooperation 5 op     
0745TK05 Working and Communication in Development Countries 5 op     

0745KO05 Development Management Project 5 op - Water supply and sanitation

 

     

KV-moduuli 15 op

 

 

 

 

 

  • määritellään tapauskohtaisesti 
     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ops1415-tl-energia-ja-ymparistotekniikka.pdf 22.4.2014

Energia-ja-ympäristötekniikan-koulutus-07EYT14-040914.pdf

  • No labels