Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0747ER03: ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUKSISSA 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laskea rakennuksen vaipan lämmönläpäisyarvot
  • osaa käyttää suunnittelussa energiaa säästävien rakenneratkaisujen määritelmiä ja periaatteita
  • osaa parantaa rakennusten energiatehokkuutta hyödyntämällä taloautomaation mahdollisuuksia
  • osaa käyttää lämpökameraa, tulkita sen avulla saatuja tuloksia ja tehdä kehitysehdotuksia.

Sisältö

Rakenteiden lämmönläpäisy ja siihen vaikuttaminen, energiatehokkaat ratkaisut. Automaatio. Talotekniikka. Lämpökameran käyttö ja tulosten tulkinta.

Toteutus ja arviointi

Arviointi 1-5.

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa 

  • No labels