Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0747EY03: ENERGIATEHOKKUUS YHDYSKUNTARAKENTEESSA 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa  parantaa alueiden energiatehokkuutta yhdyskuntasuunnittelun keinoin
  • osaa kuvata tärkeimmät lait , asetukset ja poliittisen linjaukset
  • osaa kuvata ja arvioida miten energiatehokkuutta selvitetään ja parannetaan käytännössä
  • osaa tehdä suunnitelman tai selvityksen koskien alueen   energiatehokkuuden parantamista

Sisältö

Lait, asetukset ja linjaukset, jotka tähtäävät yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamiseen. Käytännön esimerkit ja niiden arviointi. Suunnitteluohjelmistot.

Toteutus ja arviointi

Arviointi 1-5.

Opiskelumateriaali

Sovitaan opintojakson alussa 

 

  • No labels