Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0701GT103 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA, 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa soveltaa matemaattisia menetelmiä erityisesti luonnontieteissä, mekaniikassa ja sähkötekniikassa

Sisältö

-tasogeometrian perusteet

-suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometria

-trigonometriset funktiot, trigonometrian kaavat, trigonometriset yhtälöt

-avaruusgeometrian alkeet, kappaleiden tilavuudet ja pinta-alat

Toteutus ja arviointi

Opintojakso muodostuu luennoista ja harjoituksista. Arviointi tapahtuu tuntiosaamisen, harjoitustehtävien ja välikokeiden tai tentin perusteella. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Launonen, E., Sorvali, E. & Toivonen, P. 2007. Teknisten ammattien matematiikka 3 B. 7.-11. painos. Helsinki: WSOY.

  • No labels