Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PILAANTUNEEN MAA-ALUEEN JA POHJAVEDEN KUNNOSTUS, 15 OP

0747YET1 Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus, 15 op, 2. syksy

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tehdä laadunvarmistusta näytteenotossa, kenttämittauksissa ja laboratorioanalyyseissä
  • osaa vertailla  kenttä- ja laboratoriomittauksia keskenään
  • osaa suunnitella näytteenoton ja kenttämittauksen
  • osaa käsitellä mittaus- ja analyysituloksia ja raportoida ne kirjalliseen muotoon
  • osaa huomioida  ympäristön (ml maaperä, pohjavesi, sedimentti, järvet ja meret) kunnostuksen ja ylläpidon tärkeyden  
  • osaa tehdä suunnitelman ja esitellä sen
  • osaa kuvata tärkeimmät päästölähteet
  • osaa tilastomatematiikan perusteet
  • osaa käyttää tilastomatematiikkaa
  • No labels