Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VESIEN HALLINTA, VESIRAKENTAMINEN JA VESI GLOBAALINA RESURSSINA, 15 OP

0747YET2 Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina, 15 op, 2. kevät

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata vesihuollon yksikköprosessit niin puhtaan veden valmistuksen kuin jäteveden puhdistuksen osalta  
  • osaa kuvata vesihuollon kokonaisuutena ja osana yhdyskuntatekniikkaa
  • osaa työskennellä laitosten käyttö- ja valvontarutiineissa
  • osaa arvioida sanitaation globaalia merkitystä ja yhteyttä puhtaaseen veteen
  • osaa kuvata puhtaaseen veteen liittyvät hygieniavaatimukset ja riskit  
  • osaa perustella hulevesien käsittelyn tärkeyden osana kaupunkisuunnittelua  
  • osaa vertailla vesistöjen kunnostusta ja ylläpitoa kaupunki- ja haja-asutusalueilla  

 

 

  • No labels