Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

07ORIE Orientointi 15 OP

YT1 Orientointi 15 op, 1. syksy

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa opiskella ammattikorkeakoulun ohjeiden ja periaatteiden mukaan
  • osaa arvioida ympäristöteknologian toimintamahdollisuuksia työelämässä
  • osaa hyödyntää opiskelussaan tietotekniikan, matematiikan, fysiikan ja kemian perustietoja
  • kehittää osaamistaan ympäristöasioissa omia vahvuuksiaan hyödyntäen
  • No labels