Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LAMKin verkkoneuvottelujärjestelmä on Funet Tiimi Adobe Connect (AC).
Funet Tiimi Adobe Connet (AC) is used for video meetings in LAMK studies.

Jos opintojaksolla on samanaikaisia verkkotapaamisia/luentoja, opintojakson opettaja toimittaa tarkemman osoitteen ja kellonajan.
If there are video meetings in your courses, course teacher will give more detailed information.

Osoite on muotoa https://connect.funet.fi/xxxx -jossa xxxx vaihtelee (etäkokoushuoneen tarkka osoite löytyy yleensä kurssin verkkoympäristöstä tai se on toimitettu viestillä).
Adobe Connect meeting address always starts as: https://connect.funet.fi/xxxx where xxx changes depending on the individual address of the meeting room. The teacher will inform you of thei meeting room address usually in the course environment or via e-mail.

  • opiskelijat kirjautuvat HAKA-kirjautumiselle omin korkeakoulunsa AD-tunnuksilla.
    students use HAKA log in with their normal AD-logins.

LAMKin osallistujan kirjautuminen /LUAS students

On tärkeää valmistautua verkkoluennolle tai -palaveriin etukäteen. Tekniikka on periaatteessa helppoa käyttää, mutta edellyttää esim. yhteyksien ja mikrofonin testaamista etukäteen. Katso ohjeet ja testaa yhteytesi ao. linkistä:
It is important to prepare for the video meeting in advance by testing your connection and microphone. Below is a link to the Adobe Connect guide.

  • No labels