Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

08FYYS1 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja harjoittaminen 5 op

KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 170 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Fysioterapian asiantuntijuuteen kasvaminen I 17 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 3

 

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

 

01PENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 

 

 

 

08FASI4 Harjoittelu 1, 2 op

 

 

 

 

08FASI5 Kuntoutustyön terveystieteelliset perusteet 8 op

 

 

 

 

Fysioterapian asiantuntijuuteen kasvaminen II 11 op

 

 

 

 

 

01PRUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK Ruotsin kielen kirjallinen osuus 1,5 op

1,5 

 

 

 

 

  • 01RUOS Ruotsin kielen suullinen osuus 1,5 op

1,5

 

 

 

 

08FYAS1 Asiakkuus kuntoutustyössä 3 op

 

 3

 

 

 

 08FYAS2 Constructors of Wellbeing 5 op    

Fysioterapian asiantuntijuuteen kasvaminen III 12 op

 

 

 

 

 

08FYKA4 Johtaminen ja työyhteisöissä toimiminen 3 op

 

 

 

 3

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

08FYKA3 Harjoittelu 6, 5 op

 

 

 

 

 Tuki- ja liikuntaelimistön sekä keskus- ja ääreishermoston fysioterapian perusteet 23 op

 

 

 

 

 

 08TULE6 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, fysiologia ja toiminnan arviointi 8 op    

08TULE3 Manuaalinen terapia 1, 4 op

 

 

 

 

08TULE4 Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet 4 op    
08TULE5 Lääketieteelliset aineet 7 op    

Fysioterapeuttinen orientoiva arviointi 10 op

 

 

 

 

 

08FOA1 Toimintakyvyn orientoiva arviointi 4 op

 

 

 

 

08FOA2 Toimintakyvyn tukeminen 3 op

 

 

 

 

08FOA3 Harjoittelu 2, 3 op

 

 

 

 

Fyysisen suorituskyvyn arviointi ja harjoittaminen 13 op

 

 

 

 

 

 08FYYS1 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja harjoittaminen

 

 

 

08FYYS2 Liikunta terveyden ylläpitäjänä 4 op

 

 

 

 

08FYYS4 Lihaskunnon arviointi ja harjoittaminen 4 op

 

 

 

 

Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt I 16 op
 
 
 
 
 
 08FYTU1 Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteiden tutkimisessa ja kuntoutumisessa 5 op    
 08FYTU2 Kivun arviointi ja kipuhoidot 4 op    
 08FYTU3 Manuaalinen terapia 2, 4 op    

08FYTU4 Ortopedinen, traumatologinen ja kirurginen fysioterapia 3 op

 

 

 

 

08FYTU5 Harjoittelu 3, 9 op (vaihtoehtoinen seuraavan moduulin harjoittelun kanssa)

 

(9) 

 

 

 

Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt II 18 op

 

 

 

 

 

 08TAOT1Fysioterapia hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteiden kuntoutumisessa 4 op    
 08TAOT2 Fysioterapia terveyden edistäjänä 5 op    
 08FYTU5 Harjoittelu 3, 9 op (vaihtoehtoinen edellisen moduulin harjoittelun kanssa)  (9)   
Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt III 17 op

 

 

 

 

 

08FYTE1 Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteiden kuntoutumisessa 5 op

 

 

 

 

08FYTE2 Fysioterapia psykofyysisten toimintarajoitteiden kuntoutumisessa 3 op

 

 

 

 

 08FYTE3 Harjoittelu 4, 9 op    
 Adapting physiotherapy in different periods of life 21 ects

 

 

 

 

 

 08ADAP1 Family welfare and physiotherapy 5 ects    
 08ADAP2 Occupational physiotherapy and ergonomics 4 ects    

 08ADAP3 Physiotherapy for elderly 3 ects

    
 08ADAP4 Harjoittelu / Clinical practice 5, 9 op / ects    
 Kliinisen päättelyn syventäminen fysioterapiassa ja kuntoutuksessa 12 op

 

 

 

 

 

08KLII1 Tuki- ja liikuntaelimistön syventävät opinnot 4 op    
08KLII2 Harjoittelu 7, 8 op    

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Kehittämismenetelmät 4 op     
 08KEME1: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 op    
 08KEME2: Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 1 op    
 08KEME3: Tutkiva kirjoittaminen 1 op    
Tutkimusmenetelmät 6 op     
 08TUME1: Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi 2 op    
 08TUME2: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 2 op    
 08TUME3: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta    

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

123

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 3

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

  

 

  • 08OPIN1 Opinnäytetyö 5 op

 

 

 

 

  • 08OPIN2 Opinnäytetyö 5 op
   5  
  •  08OPIN3 Opinnäytetyö 5 op
    5 

 ops1314-st-fysioterapia.pdf 15.4.2013

  • No labels