Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objectives

The student

- understands the relation between work environment and employee’s functioning

- learns ergonomics theories and understands ergonomics science

- can analyze work environments and can use different ergonomics tests and methods

- orientates to the occupational health and safety and knows how the laws regulate their function

- knows the occupational physiotherapist’s role in the occupational health system

- knows what is good occupational physiotherapy practice

- understands the relation between good occupational health and employees’ work ability

- understands the importance of the multiprofessional team work

- is able to adapt different ergonomics methods when preventing work-related diseases or improving work ability

- recognizes different physical, psychological or social strain factors

Content

- Ergonomics: Theories of ergonomics and significance of ergonomics to human functioning, different ergonomics tests and methods and how they can be used in different working environments and evaluation situations.

- Occupational health and safety: Occupational health and safety in Finland and internationally and occupational physiotherapists working area in Finland. How companies co-operate multiprofessionally in the occupational health and area of improving work ability, good occupational physiotherapy practice. Physical, psychological and social strain factors.

Earlier studies:

Toimintakyvyn orientoivat arviointi, Toimintakyvyn tukeminen, Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointi, Harjoittelu 1, 2, 3, 4.

Mode of completion and evaluation

Lectures, learning tasks, case-studies, ergonomics report from work environment situation, exam. Evaluation 1 – 5.

Level 5 Student

-        can find and apply theory and scientific research for development of clinical work among physiotherapy of elderly people

-        can justify the choices in the physiotherapy of elderly people and reflect the action of  her own.

Level 3 Student

-        can observe and assess the functional capacity of elderly people

-        can apply the results of assessment of functional capacity in the planning in the customized physiotherapy of elderly people

-        can apply diversified customized methods of physiotherapy for elderly people  catering for the special needs of elderly people, functional capacity and diseases of eldrly people. 

-        can find and apply theory and scientific research of rehabilitation of elderly people

-        can justify the selections concerning to physiotherapy of elderly people and assess the suitable selections

Level 1 Student

-        can take the special needs of elderly into account, the functional environment , relatives, physiological changes of  aging

-        can use different methods  and tests supporting the assesment of functional capacity

-        knows the guidelines of  physiotherapy concerning to general diseases of elderly people

-        can co-operate with the relatives of elderly client

-        understands the meaning of multidisciplinary work in the rehabilitation of elderly people.

Studymaterial

Antti-Poika, M., Martimo, K-P., Husman, K. (toim.) 2003. Työterveyshuolto. Helsinki: Duodecim.

Elo, A-L., Liira, J., Karjalainen, V., Nikkarinen, T., Nygård, C-H., Vahtera, J. & Varonen, U. 2003. Tieto tykytoiminnan erilaisten muotojen ja menetelmien terveys- ja työkykyvaikutuksista. Raportti 2.

Kukkonen, R., Hanhinen, H., Ketola, R. ym. 2001. Työfysioterapia. Yhteistyötä työ- ja toimintakyvyn hyväksi. Helsinki: Työterveyslaitos.

Lindström, K., Elo, A-L., Kandolin, I., Ketola, R., Lehtelä, J., Leppänen, A., Lindholm, H., Rasa, P-L., Sallinen, M. & Simola, A., 2003. Työkuormitus ja sen arviointimenetelmät.  Helsinki: Työterveyslaitos.

Peltomäki, P., Viluksela, M., Hiltunen, M-L. ym. 2002. Tyky-barometri. Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta suomalaisilla työpaikoilla vuonna 2001. TTL. STM, Helsinki.

Other study material will be given at the beginning of the course.

  • No labels