Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen

- fysioterapeutin työnkuvasta ko. harjoittelupaikassa

- mitä osaamista fysioterapeutin työssä tarvitaan

- mistä asiakkaat tulevat, kenen lähettämänä

- minkälainen organisaatio on kyseessä

Sisältö

Opiskelija on aktiivisesti mukana yhden viikon työharjoittelussa harjoittelupaikassa, jossa häntä ohjaa fysioterapeutti. Harjoittelun aikana opiskelija kokoaa oppimispäiväkirjaa, jonka hän tiivistää harjoittelun päätyttyä.

Suoritustapa ja arviointi

Harjoittelu työyhteisössä, oppimispäiväkirja. Arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnista tarkemmin harjoittelun käsikirjassa.

  • No labels