Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa havainnoida toimintakykyä mm. päivittäistä toimintakykyä ja liikkumista

- on mukana/saa kokemusta siitä, millaista arki on, kun toimintakyky on erilaista.

Sisältö

Opiskelija on mukana asiakkaan arjessa esim. päiväkodissa, palvelutalossa tai työkeskuksessa.

Edeltävät opinnot

Harjoittelu 1, Toimintakyvyn orientoiva arviointi.

Suoritustapa ja arviointi

Harjoittelu työyhteisöissä, oppimistehtävät. Arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnista tarkasti harjoittelun käsikirjassa.

  • No labels