Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- saa kokemuksen toimia hankkeessa
- osallistuu hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja/tai arviointiin.

Sisältö

Hyvinvointi-hanke
Edeltävät opinnot

Harjoittelu 1 ja 2.

Suoritustapa ja arviointi

Työskentely hankkeessa ja raportointi. Arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnista tarkasti harjoittelun käsikirjassa.

  • No labels