Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- saa kokemuksia työskentelystä joko neurologisten tai psyykkisten toimintarajoitteiden parissa

- harjaantuu kyseisten ongelmien tutkimisessa, kliinisessä päättelyssä ja terapiataidoissa.

Sisältö

Harjoittelu työyhteisöissä, joissa tavoitteissa mainittuja asioita toteutetaan.

Edeltävät opinnot

Harjoittelu 1, 2 ja 3.

Suoritustapa ja arviointi

Työharjoittelu ja oppimistehtävät. Arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnista tarkasti harjoittelun käsikirjassa.

  • No labels