Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- hallitsee raajanivelten toiminnallisen anatomian

- tietää nivelten lepo- ja lukkoasennot

- osaa mobilisoida raajaniveliä

- osaa ohjata niveliä mobilisoivia ja stabiloivia harjoitteita potilaalle yksilöllisesti

- ymmärtää teippauksen käyttötarkoitukset

- osaa teippauksen perustekniikat

- hallitsee nilkan, polven, olkapään ja selän teippauksen.

Sisältö

Raajanivelten ja nivelsiteiden mobilisointi ja stabilointi sekä toiminnallinen anatomia.

Edeltävät opinnot

Manuaalinen terapia 1

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, käytännön harjoittelu, case-harjoittelu, TULE-passin suoritus. Arviointi asteikolla 1 - 5.

Taso 5 Opiskelija

- osaa soveltaa raajanivelten mobilisointia erilaisille asiakkaille huomioiden oma voimankäyttö ja asiakkaan alkuasento

- osaa käyttää omaa kehoaan ergonomisesti manuaalisen terapian toteutuksessa

- osaa soveltaa teippauksen perustekniikoita erilaisille asiakkaille sekä perustella vasta-aiheet

Taso 3 Opiskelija

-  osaa toteuttaa raajanivelten mobilisointia erilaisille asiakkaille huomioiden oman voimankäytön ja asiakkaan alkuasennon

- osaa toteuttaa teippauksen perustekniikoita erilaisille asiakkaille

Taso1 Opiskelija

- suoriutuu raajanivelten mobilisoinnista noudattamalla mobilisoinnin perusperiaatteita (lepoasento, lukkoasento, traktion ja mobilisoinnin asteet)

- hallitsee tyypillisimmät teippaustekniikat

Opiskelumateriaali

Kaltenborn, F. 2008. Manual mobilization of the joints. Vol 1. The extremities.

Saari, M. & Lumio, M. ym. 2009. Käytännön lihashuolto – warm up, cool down, venyttely, hieronta, urheiluhieronta ja teippaus. Lahti: VK-Kustannus Oy.

Magee, D. 2008. Orthopedic physical assessment. St Louis: Missouri Elsevier Saunders.

  • No labels