Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- syventää taitojaan työelämässä

- harjaantuu kliinisessä päättelyssä ja terapiamenetelmien valinnassa.

Sisältö

Opiskelija voi valita syventävän harjoittelun oman harjoittelupolkunsa mukaisesti keskustellen asiasta tutorinsa kanssa.

Edeltävät opinnot

Harjoittelu 1, 2 3, 4, ja 5.

Suoritustapa ja arviointi

Työharjoittelu ja oppimistehtävät. Arviointi hyväksytty/hylätty. Arvioinnista tarkasti harjoittelun käsikirjassa.

  • No labels