Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- ymmärtää yksilö- ja ympäristötekijöiden merkityksen toimintakykyyn

- ymmärtää toimintakyvyn arvioinnin osana fysioterapian suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia

- osaa havainnoida ja arvioida erilaisten mittausmenetelmien avulla ihmisen toimintakykyä sekä liikkumista ja havaitsee

siinä olevia variaatioita

- osaa tukea motorista kehittymistä, asennon hallintaa ja liikkumista eri-ikäisillä ihmisillä

- osaa ohjata toimintakykyä tukevia harjoitteita havainnoinnin pohjalta eri-ikäisillä ihmisillä

- harjoittelee toimintakyvyn orientoivaa arviointia ja tekemistä.

  • No labels