Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa soveltaa erilaisia viestintätaitojaan tarkoituksenmukaisesti ammatillisissa tilanteissa

- osaa soveltaa tiedonhankintataitojaan oman asiantuntijuutensa kehittämisessä

- osaa kuvata fysioterapian historiallisen kehittymisen pääpiirteet

- ymmärtää fysioterapian eettiset periaatteet ja fysioterapiaa ohjaavaa lainsäädäntöä

- osaa soveltaa kuntoutustyön terveystieteellisiä perusteita

- osaa soveltaa itsensä johtamisen periaatteita ammatillisessa kehittymisessään.

  • No labels