Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa soveltaa tiedonhankinnassaan ja tiedon tuottamisessaan kriittistä arviointia

- osaa käyttää ohjatusti sähköistä potilasasiakirjajärjestelmää fysioterapian rakenteisessa kirjaamisessa

- osaa työskennellä tarkoituksenmukaisesti sekä moniammatillisessa palveluympäristössä että monikulttuuristen

asiakkaiden kanssa

- osaa toimia erilaisissa oppimistilanteissa vastuullisesti, taloudellisesti ja tuloksellisesti

- osaa analysoida itsensä johtamisen toteutumista ammatillisessa toiminnassaan

- osaa oman alansa ruotsin kielen perussanastoa ja pystyy osallistumaan viestintään ruotsin kielellä.

  • No labels