Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa analysoida fysioterapeuttista asiantuntijuuttaan

- osaa kehittää fysioterapian ammatillista toimintaa innovatiivisesti ja vastuullisesti

- osaa soveltaa sisäisen yrittäjyyden ja fysioterapiayrittäjyyden mahdollisuuksia ammatillisessa toiminnassaan.

  • No labels