Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida asiakkaan fyysistä suorituskykyä ja tulkita ja hyödyntää tuloksia

- ymmärtää sekä kestävyysharjoittelun että lihaskuntoharjoittelun perusperiaatteet

- osaa ohjata yksilöasiakkaalle ja ryhmälle liikuntaa.

  • No labels