Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Vapaasti valittavien opintojen edellytetään vastaavan NQF:n tasoa 6 sekä fysioterapian ammatillisen osaamisen kompetensseja. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija voi syventää ja laajentaa ammatillista osaamistaan.

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi käyvät korkeakouluopinnot, työharjoittelu fysioterapiayksiköissä sekä muut tutorin kanssa sovitut ammatillista osaamista kehittävät opinnot. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta on lisätietoa opinto-ohjaajalla, sisäisessä sähköisessä tiedotusympäristössä eli repussa sekä osoitteessa http://wille.lpt.fi.

Opiskelija voi vapaasti valittavilla opinnoillaan täydentää myös yrittäjyysosaamistaan.

Suoritustapa ja arviointi

Jos vapaasti valittava opinto on jokin Lahden ammattikorkeakoulun tarjoamista opintojaksoista, opiskelija saa suoritusmerkinnän normaalin käytännön mukaisesti. Jos vapaasti valittava opinto ei ole Lahden ammattikorkeakoulun tarjoama opintojakso, opiskelija tekee kirjallisen suunnitelman etukäteen tutorin kanssa ja opintojakson suoritettuaan hakee aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukulomakkeella  opintoja hyväksyttäväksi osaksi tutkintoaan.

  • No labels