Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 YDINOSAAMINEN 190 OP

1

2

3

4

suorituslukukausi

 08YYPEPERUSOPINNOT        
 08FYPE

Fysioterapian perusteet 15 op

 

 

 

 

   

 1-2

 08FYPE1

Fysioterapiatyö, asiantuntijaviestintä ja informaatiolukutaito 5 op

 5

 

 

 

   

 

08FYPE1AFysioterapiatyö 1 op        
01SUOAsiantuntijaviestintä 4 op        
01SUOA   Asiantuntijaviestintä 3 op        
 01INFVER   Informaatiolukutaito ja verkkotyöskentely 1op        
 08FYPE2

Customer-oriented physiotherapy and English 5 ECTS credits

 5

 

 

 

   

 

08FYPE2ACustomer-oriented physiotherapy 2 op        
01ENGEnglannin kieli ja viestintä 3 op        
 08FYPE3

Fysioterapia kuntoutuksen viitekehyksessä ja ruotsin kieli 5 op

 

 5

 

 

   

 

08FYPE3A

Fysioterapia kuntoutuksen viitekehyksessä 2 op

        
01RUORuotsin kieli 3 op        
01RUOS   Ruotsin kielen suullinen osuus 1,5, op        
01RUOK   Ruotsin kielen kirjallinen osuus 1,5 op        
08YYAMAMMATTIOPINNOT 105 OP        
08KLIPÄ

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely 20 op  

 

 

 

 

   

 1-2

08KLIPÄ1

Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 10 op

 10

 

 

 

   

 

 08KLIPÄ2

Toimintakyvyn analysoinnin perusteet ja kliininen päättely 5 op

 5

 

 

 

   

 

 08KLIPÄ3

Lääketieteellinen näkökulma toimintakykyyn 5 op

 

 5

 

 

   

 

 08MENE

Toimintakyvyn tukemisen ja harjoittamisen menetelmiä 30 op

 

 

 

 

   

 1-3

 08MENE1

Terveyden edistäminen ja ja ohjaus fysioterpiassa 5 op

 5

 

 

 

   

 

 08MENE2

Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa I 5 op

 

 5

 

 

   

 

 08MENE3

Kipu ja sen hoito 5 op

 

 

 5

 

   

 

 08MENE4

Terveysliikunta ja soveltava liikunta fysioterapiassa 5 op

 

 

 

   

 

 08MENE5

Manuaalinen terapia 5 op

 

 5

 

 

   

 

 08MENE6Hyvinvointiteknologia, apuvälineet ja ympäristön suunnittelu 5 op  5     
 08TOTUA

Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa I 13 op

 

 

 

 

   

 3

 08TOTUA3Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa II    3 op  5     
 08TOTUA1

Physiotherapy for musculoskeletal disorders 5 ECTS credits

 

 

 5

 

   

 

 08TOTUA2

Physiotherapy in lifestyle disease intervention 5 ECTS credits

 

 

 5

 

   

 

 08TOTUB

Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa II 15 op

 

 

 

 

   

 4

 08TOTUB1

Ortopedinen, traumatologinen ja kirurginen fysioterapia 5 op

 

 

 

5

   

 

08TOTUB2

Fysioterapia ja kuntoutuminen keskushermostohäiriöissä 5 op

   5    
 08TOTUB3

Mielenterveyttä tukeva fysioterapia 5 op

 

 

 

   

 

 08TOTUC

Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa III 10 op

 

 

 

 

   

 

 08TOTUC1

Työhyvinvointia tukeva fysioterapia 5 op

 

 

 

 

 5  

 5

 08TOTUC2

Lasten ja nuorten fysioterapia 5 op

 

 

 

 

 5  

 5

 08HYPA

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 15 op

 

 

 

 

   

 

 08OTYROtetta osaamiseen- yrittäjyysosaaminen 5 op   5    4
 08HYPA1  Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5 op    5   5
 08TUKETutkimus- ja kehittämisosaaminen 5 op     5  6
08TUKE1   Tutkiva kirjoittaminen 0,5 op        
08TUKE2   Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 4,5 op        
 08AHARHARJOITTELU 45 OP 

 

 

 

   

 

 08FYSHAR1

Harjoittelu 1 5 op

 

 5

 

 

   

 2

 08FYSHAR2

Harjoittelu 2 10 op

 

 

 10

 

   

 3

 08FYSHAR3

Harjoittelu 3 10 op

   10    4
 08FYSHAR4

Harjoittelu 4 10 op

     10  5
 08FYSHAR5

Harjoittelu 5 10 op

-voi suorittaa joko 6. tai 7. lk

      10 6-7
 08AONT

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

 

 

 

 

   

 

08OPN1415Opinnäytetyö        
08OPN1

Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 (idea ja suunn.)

 

 

 

 

 5  

 5

08OPN2Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 ( t&k)      5  6
08OPN3Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 (julkaisu)      5  6
08YYTÄYDTÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 OP          
08YYMU
MUUT AMMATTIOPINNOT 15 OP
     5 5 5 5-7
08TÄOPTäydentävät opinnot 2 op        
08IKFTIkääntyvien fysioterapia 2 op        
 Tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt ja kuntoutus- moduuli 15 op        
     TULES-asiakas terveydenhuollossa 10 op        
     Fysioterapian erityiskysymykset TULE-sairauksissa 5 op        
 Terveysliikunta osaksi arkea 5 op        
 08AVAPVAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP    555 5-7
  Hankeharjoittelu 5 op        
  Potilas turvallisuutta taidolla verkkokurssi 1-5 op        

ops1415-st-fysioterapeutti.pdf (18.3.2014)

Fysioterapeuttikoulutus-FYS1415-250914.pdf

  • No labels