Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

 

Osaamistavoitteet

 

Vapaasti valittavien opintojen edellytetään vastaavan NQF:n tasoa 6 sekä fysioterapian ammatillisen osaamisen kompetensseja. Vapaasti

valittavien opintojen tavoitteena on, että opiskelija voi syventää ja laajentaa ammatillista osaamistaan.

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi käyvät korkeakouluopinnot, työharjoittelu fysioterapiayksiköissä sekä muut tutorin kanssa sovitut ammatillista

osaamista kehittävät opinnot. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta on lisätietoa opinto-ohjaajalla, sisäisessä sähköisessä

tiedotusympäristössä eli repussa sekä osoitteessa http://wille.lpt.fi.

Opiskelija voi vapaasti valittavilla opinnoillaan täydentää myös yrittäjyysosaamistaan.

 

Suoritustapa ja arviointi

 

Jos vapaasti valittava opinto on jokin Lahden ammattikorkeakoulun tarjoamista opintojaksoista, opiskelija saa suoritusmerkinnän normaalin

käytännön mukaisesti. Jos vapaasti valittava opinto ei ole Lahden ammattikorkeakoulun tarjoama opintojakso, opiskelija tekee kirjallisen

suunnitelman etukäteen tutorin kanssa ja opintojakson suoritettuaan hakee aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukulomakkeella opintoja

hyväksyttäväksi osaksi tutkintoaan.

  • No labels