Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää graafisen suunnittelun merkityksen osana viestintää
  • osaa konseptoida viestinnällisen graafisen suunnittelun kokonaisuuden
  • pystyy tuottamaan valtavirrasta poikkeavaa graafista suunnittelua

Sisältö

Työpaja toteutetaan yhteistyössä Antwerpenin Karel De Grote -korkeakoulun kanssa. Sisältö täsmentyy vuosittain vaihtuvan aiheen mukaan.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit.

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali, osoitettu kirjallisuus ja ammattijulkaisut.

  • No labels