Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • laajentaa ammatillista osaamistaan sitä tukevilla opinnoilla
  • parantaa alalla tarpeellista yleissivistystään.

Sisältö ja suoritustapa

Opiskelija voi koota vapaasti valittavat opinnot Muotoilu- ja taideinstituutin ja koko ammattikorkeakoulun vapaasti valittavasta opintojaksotarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan kirjata myös muissa korkea-asteen oppilaitoksissa suoritettuja opintoja, jotka sopivat pääaineen profiiliin.

  • No labels