Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

Mediatekniikan perusteet

Suoritusvuosi

2012--2013

Alkamis- ja päättymispvm

 

Opintojaksosta vastaava opettaja

Arto Kutvonen

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

Suomi

Ryhmät

MUL12, vuonna 2011 graafisen suunnittelun pääaineessa aloittaneet.

Osallistujia min/max

 

Toteutuspaikka

KAN22B_102, 1. kerros, Kannaksenkatu 22, Lahti. (Kulku: A-talon aulasta oikealle, käytävän päähän pommisuojaluokkaan.)

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tietotekniset perustiedot ja -taidot, joita tarvitsee suorittaessaan ammattiopintojaan
- ymmärtää mediatuotannon tekniset perusperiaatteet ja -käsitteet
- ymmärtää internetin toimintaperiaatteen ja tuntee internetin historiaa
- ymmärtää tiedostojen ja median pakkauksen perusperiaatteet- tuntee yleisimmät nykyaikaiset mediasisällön jakeluformaatit ja -kanavat.

Keskeinen sisältö

Millaisilla sisällöillä osaaminen saavutetaan?

Toteutustapa

Luennot ja ryhmätehtävät kontaktiopetuksena. Yksilö- ja ryhmätehtäviä verkko-oppimisympäristössä. Tentti.

Toteutusaikataulu

Ilmoita päivämäärät tehtävien palautuksille, kritiikeille jne.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

3 op = 81 tuntia työtä. 40 tuntia luentoja, 20 tuntia yksilötehtäviä, 16 tuntia ryhmätehtäviä, 5 tuntia tentti valmistautumisineen.

Virtuaaliosuus

1 op, eli noin kolmasosa opintojaksosta.

T&K integraatio

Arviointi

Arviointiasteikko (kts. opsista)
Osaamisen arviointitasot

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokaudenkuluessa kokonaissuorituksen antamisesta.

Oppimateriaali

Luentomateriaalit, opinto-oppaan mukaan mahdollinen kirjallisuus.


  • No labels