Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoitotyön koulutusohjelma 210 op, sairaanhoitaja amk / aikuiskoulutus


 

Sairaanhoitajan ammattiin oppiminen

6 op

lukuvuosi

08ASVIES

Ammattiin oppiminen ja asiantuntijaviestintä

3

1-3

08PORT

Portfolio

3

1-4


 

Hoitotyön perustaidot

21 op

lukuvuosi

08LÄPE

Lääkehoidon perusteet

3

1

08TYÖTIE

Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet

9

1

08ASVI

Asiantuntijaviestintä

3

1

08LÄTI1

Lääketieteen perusteet 1

6

1


 

Perhehoitotyö ja pitkäaikaisesti sairastaminen

18 op

lukuvuosi

08KOAV

Hoitotyö kotona ja avoterveydenhuollossa

3

1

08SIPO

Sisätautipotilaan hoitotyö

8

1

08LÄTI2

Lääketieteen perusteet 2

4

1

01RUO

Ruotsin kieli

3

1



 

Perhehoitotyö lasten ja nuorten hoitotyössä sekä mielenterveys ja päihdetyössä

18 op

lukuvuosi

08PEHOPE

Perhehoitotyön perusteet

4

1

08LASNUO

Lasten ja nuorten hoitotyö

7

2

08MKP

Mielenterveys- ja päihdekysymykset hoitotyössä

7

1



 

Perheen hyvinvointi ja terveyden edistäminen

18 op

lukuvuosi

08HYRA

Hyvinvoinnin tekijät

5

1

08TERVEDIST

Terveyden edistäminen  

5

2

08HOTI

Hoitotiede 

5

2

01ENG

Englannin kieli ja viestintä

3

2

 

Perhehoitotyö perioperatiivisessa ja akuuttihoitotyössä

15 op

lukuvuosi

08PENA

Perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö

6

2

08ÄKSA

Äkillisesti sairastuneen hoitotyö ja kriisipsykologia

3

2

08IKHO

Ikääntyneiden hoitotyön erityiskysymykset

3

3

08LÄTI3 

Lääketieteen perusteet 3

3




 

Johtaminen, laatu ja yrittäjyys

9 op

lukuvuosi

08JOHTA

Johtaminen ja laatu

5

3

08YRIT

Yrittäjyys (yht. perusopinnot)

4

3


 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

10 op

lukuvuosi

08KEH1 

Kehittämismenetelmät 1:Asiantuntijaosaaminen työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

3

2

08KEH2

Kehittämismenetelmät 2:Informaatio-osaaminen

1

2

08KEH3

Kehittämismenetelmät 3:Tieteellinen raportointi

1

3

08TUT1

Tutkimusmenetelmät 1

2

2

08TUT2

Tutkimusmenetelmät 2

2

3

08TUT3

Tutkimusmenetelmät 3

1

3



 

Harjoittelu

90 op

lukuvuosi

08HAR106

Harjoittelu 1

11

1

08HAR206

Harjoittelu 2

11

1

08HAR306

Harjoittelu 3

10

1

08HAR406

Harjoittelu 4

10

2

08HAR506

Harjoittelu 5

10

2

08HAR606

Harjoittelu 6

10

3

08HAR706

Harjoittelu 7

13

3


 

Harjoitteluun sisältyvä opinnäytetyö

15 op

lukuvuosi

08IDE

Suunnitelmaseminaari

3

3

08TOT

Toteutusvaihe/Esittelyseminaari

7

3

08ARV

Julkaisuseminaari

5

3


 

Vapaasti valittavat opinnot

5 op

lukuvuosi

08VAP0 

vapaasti valittavat

5

1-3

 

  File Modified
PDF File hoiaikops09-SH_AMK_AIK.pdf OPS 2009 Aug 12, 2009 by Sami Simpanen
  • No labels