Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hoitotyön koulutusohjelma 210 op, sairaanhoitaja amk


1. vuositeema: Sairaanhoitaja hoitotyön ammattilaisena

 

Sairaanhoitajan ammattiin oppiminen

6 op

lukuvuosi

08ASVIES

Ammattiin oppiminen ja asiantuntijaviestintä

3

1-3

08PORT

Portfolio

3

1-4


 

Hoitotyön perustaidot

21 op

lukuvuosi

08LÄPE

Lääkehoidon perusteet

3

1

08TYÖTIE

Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet

9

1

08ASVI

Asiantuntijaviestintä

3

1

08LÄTI1

Lääketieteen perusteet 1

6

1

 

Perhehoitotyö ja pitkäaikainen sairastaminen

18 op

lukuvuosi

08KOAV

Hoitotyö kotona ja avoterveydenhuollossa

3

1

08SIPO

Sisätautipotilaan hoitotyö

8

1

01RUO 

Ruotsinkieli

3

1

08LÄTI2

Lääketieteen perusteet 2

4

1

2. vuositeema: Sairaanhoitaja hoitotyön osaajana moniammatillisessa työssä

 

Perhehoitotyö lasten ja nuorten hoitotyössä sekä mielenterveys- ja päihdetyössä

18 op

lukuvuosi

08PEHOPE

Perhehoitotyön perusteet 

4

2

08LASNUO

Lasten ja nuorten hoitotyö

7

2

08MKP

Mielenterveys-, kriisi ja päihdetyö

7

2


 

Family wellbeing and health promotion

18 op

lukuvuosi

08COW

Constructors of wellbeing

5

2

08HPN

Health promotion in Nordic countries

5

2

08NC

Nursing science

5

2

08ENGLAN

English language

3

2

3. vuositeema: Sairaanhoitaja terveyden edistäjänä

 

 

Perhehoitotyö perioperatiivisessa ja akuuttihoitotyössä

15 op

lukuvuosi

08PENA

Perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö

6

3

08ÄKSA

Akuutisti sairastuneen hoitotyö ja kriisipsykologia

3

3

08IKHO

Ikääntyneen hoitotyön erityiskysymykset

3

3

08LÄTI3

Lääketieteen perusteet 3

3

3


 

Johtaminen, laatu ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla

9 op

lukuvuosi

08JOHTA

Johtaminen ja laatu

5

3

08YRIT

Yrittäjyys

4

3

4. vuositeema: Sairaanhoitaja hoitotyön kehittäjänä

 

 

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

10 op

lukuvuosi

08KEH1 

Asiantuntijaosaaminen työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

3

2

08KEH2

Informaatio-osaaminen

1

2

08KEH3

Tieteellinen raportointi

1

4

08TUT1

Tutkimusmenetelmät 1

2

3

08TUT2

Tutkimusmenetelmät 2

2

3

08TUT3

Tutkimusmenetelmät 3

1

3


 

Harjoittelu

90 op

lukuvuosi

08HAR106 

Harjoittelu 1

8

1

08HAR206

Harjoittelu 2

10

1

08HAR306

Harjoittelu 3

10

2

08HAR406

Harjoittelu 4

10

2

08HAR506

Harjoittelu 5

10

3

08HAR606

Harjoittelu 6

12

3

08HAR706

Harjoittelu 7

15

4


 

Harjoitteluun sisältyvä opinnäytetyö

15 op

lukuvuosi

08IDE

Suunnitelmaseminaari

3

3

08TOT

Toteutusvaihe/Esittelyseminaari

7

3

08ARV

Julkaisuseminaari

5

4


 

Vapaasti valittavat opinnot

5 op

lukuvuosi

08VAP0 

Vapaasti valittavat opinnot 

5

4

  File Modified
PDF File hoiops09-SH_AMK.pdf OPS 2009 Aug 12, 2009 by Sami Simpanen
  • No labels