Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet ja sisältö
Opiskelija syventää tai laajentaa hoitotyön ammatillista tietoaan ja/tai hankkii opinto-ohjelmaansa hoitotyön osaamistatäydentävän kokonaisuuden.

Suoritustapa ja arviointi
Suositellaan tehtäväksi erilaisissa hankkeissa.Suoritus ja arviointi ovat opintojaksokohtaisia.

Opiskelumateriaali
Ilmoitetaan opintojaksokohtaisesti.

  • No labels