Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

1. vuositeema: Sairaanhoitaja hoitotyön ammattilaisena

Koodi

Sairaanhoitajan ammattiin oppiminen

9 op

Lukuvuosi

08AMMPOR

Ammattiin oppiminen  

5

1 - 4

01SUO

Asiantuntijaviestintä

4

Koodi

Hoitotyön perustaidot

25 op

Lukuvuosi

08HOPE1

Lääkehoidon perusteet

3

1

08HOPE2

Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet

9

1

08HOPE3

Lääketieteen perusteet 1

5

1

08HOPE4

Hoitotyön perustaitojen harjoittelu

8

1

Koodi

Perhehoitotyö ja pitkäaikainen sairastaminen

29 op

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

08PEHO6

Sisätautipotilaan hoitotyö ja hoitotyö kotona ja avoterveydenhuollossa

11

1- 2

01PRUO

Ruotsin kieli

3

1- 2

08PEHO3

Lääketieteen perusteet 2

5

1 - 2

08PEHO4

Kliinisen osaamisen harjoittelu 1

10

1 - 2

2. vuositeema: Sairaanhoitaja hoitotyön osaajana moniammatillisessa työssä

Koodi        

Perhehoitotyö lasten ja nuorten hoitotyössä sekä mielenterveys- ja päihdetyössä

28 op

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

08PELAN1

Perhehoitotyön perusteet 

4

1 - 2

08PELAN2

Lasten ja nuorten hoitotyö

7

1 - 2

08PELAN3

Mielenterveys-, kriisi ja päihdetyö

7

1 - 2

08PELAN4

Perhehoitotyön harjoittelu 1

10

1 - 2

Koodi

Family wellbeing and health promotion

28 op

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

08FAM1

Constructors of wellbeing

5

2 - 3

08FAM2

Health promotion

5

2- 3

08FAM3

Evidence based practice in nursing 

5

2 - 3

08ENGLAN

English language

3

2- 3

08FAM4

Perhehoitotyön harjoittelu 2

10

2 - 3

3. vuositeema: Sairaanhoitaja terveyden edistäjänä

 

Koodi

Perhehoitotyö perioperatiivisessa ja akuuttihoitotyössä

25 op

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

08PEPE1

Perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö

6

1 - 3

08PEPE2

Akuutisti sairastuneen hoitotyö

3

1 - 3

08PEPE3

Ikääntyneen hoitotyön erityiskysymykset

3

1 - 3

08PEPE4

Lääketieteen perusteet 3

3

1 - 3

08PEPE5

Kliinisen osaamisen harjoittelu 2

10

1 - 3

Koodi

Johtaminen, laatu ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla

19 op

Lukuvuosi

08JOLA1

Johtaminen ja laatu

5

3

01PJYT

Yrittäjyys

4

3

08JOLA3

Hoitotyön päätöksenteon harjoittelu

10

3

4. vuositeema: Sairaanhoitaja hoitotyön kehittäjänä

 

Koodi

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen  

10 op

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

08KEME

Kehittämismenetelmät

4

 

08TUME

Tutkimusmenetelmät

6

 

    

Harjoittelu

17 op

Lukuvuosi

08KLII3

Kliinisen osaamisen harjoittelu 3         

10 

4

08HOKE1

Hoitotyön kehittämisen harjoittelu

4

    

Harjoitteluun sisältyvä opinnäytetyö

15 op

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

     

Vapaasti valittavat opinnot              

5 op  

Lukuvuosi
(hopsin mukaan)

08VAP

Vapaasti valittavat opinnot 

5

4

 ops1314-st-hoitotyo.pdf 02.05.2013

  • No labels