Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SAIRAANHOITAJA AMK (210 op)

 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS      
 

 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUSSUUNNITEMIEN PERUSTEET 2014-15 

      
08YYYDIN

YDINOSAAMINEN

op

1

2

3

4

suoritusvuosi

08SHPER PERUSOPINNOT30     
08HYPE 30

 

 

 

 

1

08HYPE1Asiakaslähtöisen toiminnan osaaminen  5    
01SUOA       Asiantuntijaviestintä (3 op)      
01INFVER       Informaatiolukutaito ja verkkotyöskentely (1 op)       
08HYPE1ASairaanhoitajan ammatti-identiteetti 1 (1 op)      
08HYPE2Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 

5

 

 

 

 

08HYPE3Hyvän hoidon kliininen osaaminen 

5

 

 

 

 

08HYPE4

Lääketieteen osaaminen 1

 

5

 

 

 

 

08HYPE4A   Mikrobiologia (1 op)      
08HYPE4B   Anatomia ja fysiologia (4 op)      
08HYPE5Harjoittelu 1 

10

 

 

 

 

08YYAM AMMATTIOPINNOT105     
08HYPSHyvä hoitaminen pitkäaikaissairauksia sairastavan hoitotyössä30

 

 

 

 

1

08HYPS1

Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen

 

5

 

 

 

 

08HYPS2

08HYPS2A

08HYPS2B

Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen

    Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 2 (1 op)

    Päihde ja milenterveystyön osaaminen (4 op)

 

 

4

1

 

 

 

 

 08HYPS3

Competence Health promotion

 

5

 

 

 

 

08ENGLAN   Englanninkieli ja viestintä (3 op)      
08HYPS3A

   Health promotion (2 op)

      
 08HYPS4

Lääketieteen osaaminen 2

 

5

 

 

 

 

08HYPS4A   Kansanterveystiede (0,5 op)      
08HYPS4B   Sisätaudit ja tautioppi (1,5 op)      
08HYPS4C   Psykiatria (1 op)      
08HYPS4D   Farmakologia (2 op)      
08HYPS5

Harjoittelu 2

 

10

 

 

 

 

08HAKU 

Hyvä hoitaminen akuuttihoitotyössä

30

 

 

 

 

2 - 3

08HAKU1

Akuuttihoitotyön osaaminen

 

 

5

 

 

 

08HAKU2

08HAKU2A

08HAKU2B

Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen

   Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 3 (1 op)

   Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen (4 op)

 

 

 

4

1

 

 

 

08HAKU3

Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaminen

 

 

5

 

 

 

08HAKU4

Lääketieteen osaaminen 3

 

 

5

 

 

 

08HAKU4A   Kirurgia (1 op)      
08HAKU4B   Anestesiologia ja akuuttilääketiede (1 op)      
08HAKU4C   Lastentaudit (1 op)      
08HAKU4D   Naistentaudit (0,5 op)      
08HAKU4E   Geriatria (1 op)      
08HAKU4F   Tartuntataudit (0,5 op)      
08HAKU5

Harjoittelu 3

 

 

10

 

 

 

08ELVA 

Hyvä hoitaminen elämän eri vaiheissa

30

 

 

 

 

2 - 3

08ELVA1

Perheen hoitamisen osaaminen

 

 

5

 

 

 

01RUORuotsin kieli 3 op      
01RUOS     Ruotsin kielen suullinen osuus (1,5 op)      
01RUOK     Ruotsin kielen kirjallinen osuus (1,5 op)      
08ELVA1APerhehoitotyö 2 op      

08ELVA2

08ELVA2A

08ELVA2B

Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen

     Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 4 (1 op)

     Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen (4 op)

 

 

5

4

1

 

 

 

08ELVA3Ikääntyneen hoitamisen osaaminen 

 

5

 

 

 

08ELVA4

Harjoittelu 4

 

 

15

 

08HYPA 

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen

15

 

 

 

 

3 - 4

08HYPA1A

08HYPA1B

    Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti 5 (1 op)

   Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toiminen  (4 op)

 

 

 

4

1

 

 

08TUKE

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

 

 

 

5

 

 

08TUKE1   Tutkiva kirjoittaminen (0,5 op)      
08TUKE2   Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (4,5 op)      
08OTYR

Otetta osaamiseen - yrittäjyysosaaminen

 

 

 

5

 

 

 08AHARHarjoittelu 30 op30     
 08AHAR5Harjoittelu 5   15  
 08AHAR6

Harjoittelu 6

   

15

  
 08AONTOPINNÄYTETYÖ15     

 08OPN1415

Opinnäytetyö   15  
08YYTÄYD

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

 30

 

 

 

 

 

08YYMUMUUT AMMATTIOPINNOT15    3 - 4
08TÄOP

Täydentävät opinnot

 15    15 
08AVAP

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

15    15 


ops1415-st-sairaanhoitaja.pdf (18.3.2014)

Sairaanhoitajakoulutus-SH1415-040914.pdf

  • No labels