Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä moduuli käsittää kaksi harjoittelujaksoa, harjoittelut 5 ja 6. Molemmat harjoittelut ovat laajuudeltaan 15 op ja niissä keskitytään sekä hoitotyön kehittämiseen että soaiaali- ja terveysalan hallintoon ja johtamiseen.

Kompetenssit:  asiakaslähtöisyys, johtaminen ja yrittäjyys, työyhteisöosaaminen, näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu ja turvallisuus, eettinen osaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen

 

 

  • No labels